Menu
Obec Čierne
ObecČierne

Kysucký triangel

Jednou z najvýznamnejších geografických osobitostí Kysúc je ich poloha v bezprostrednej blízkosti Trojmedzia, čiže styku hraníc Slovenska, Česka a Pol'ska. Výnimočnosť tohto postavenia je daná tým, že k najbližšiemu takémuto trojmedziu je smerom na východ 547 kilometrov a smerom na juh 265 km.

Zo všetkých kysuckých obcí majú k tomuto miestu najbližšie tri obce Skalitskej doliny: Svrčinovec, Čierne a Skalité. Spája ich nielen táto zemepisná poloha, ale aj spoločná história a spoločné záujmy v súčasnosti. V roku 2006 si vytvorili spoločný mikroregión Kysucký triangel.

Spoločné osudy

Všetky tri obce boli založené počas kopaničiarskeho osídľovania územia strečnianskym panstvom. Svrčinovec v roku 1635, Čierne v roku 1650 a Skalité eviduje prvú písomnú zmienku z roku 1641. Od roku 1885, keď bola vybudovaná železnica z Čadce cez Skalité a Zwardoň do Poľska, boli tieto tri obce napojené na železničnú' sieť Európy. A v roku 1938 - 39 zdiel'ali spoločný osud, keď polovicu ich chotárov zabralo Poľsko. Po druhej svetovej vojne bolo toto spojenie s Poľskom prerušené skoro na celé polstoročie. Zato obyvatelia využívali relatívnu blízkosť priemyslového  Ostravska a húfne odchádzali za prácou do tamojšej priemyslovej aglomerácie. Nová etapa rozvoja týchto obcí sa datuje od roku 1992, keď bolo obnovené železnič­né spojenie s Pol'skom. V roku 2000 bolá celá trať zrekonštruovaná a elektrifikovaná,  čím sa zaradila medzi významné železnlčné koridory v strednej Európe. Otvoril sa aj cestný hraničný prechod do Pol'ska, vďaka čomu sa z prostriedkov Európskej únie vybudovali chodníky pozdlž cesty, prechádzajúcej obcami.

Pôvodná cesta  však nestačí uspokojiť nároky na automo­bilovú dopravu, preto sa v roku 1996 začalo s výstavbou rýchlostnej komunikácie 'Tlatrase Bielsko- Biala-Žilina, ktorá je súčasťou európskeho dopravného koridoru Balt-Jadran. Výstavba po nádejnom začiatku "zamrzla", no v súčasnosti sa opäť dostáva na prvé priečky priorít. Podľa ostatných medzinárodných dohovorov by mala byť spojazdnená v roku 2012.

Nová doba – nové výzvy

Z uvedenej charakteristiky možno usudzovať, že spomenuté akcie prinášajú obciam významné rozvojové impulzy. Dá sa to povedať len v súvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizácie. Táto technická vybavenosť patrí k nutným podmienkam rozvoja každého územia. S výstavbou rýchlostnej komunikácie to už nie je také jednoznačné. Prináša so sebou mnohé obmedzenia, súvisiace so zábermi územia, budovaním prístupových ciest, pohybmi ťažkých stavebných mechanizmov a nákladných áut. Ani po dokončení stavby nemôžu obyvatelia očakávať osobitné prínosy. Po ceste vedúcej stredom obcí bude síce prechádzať menej vozidiel, čím sa zlepší bezpečnosť na ceste, no pribudne hluk z ich pohybu po medzinárodnej trase. Všetci prefrčia dolinou za inými ciel'mi. Ostane po nich iba smrad z výfukových plynov, ako hovoria domáci. Pritom perspektívy rozvoja majú všetky tri obce predovšetkým z cestovného a turistického ruchu.

Ako získať príliv turistov?

To je jedna zo základných priorít, ktoré podmieňujú ďalší hospodársky a sociálny vzostup všetkých troch obcí. Vo Svrčinovci vedia, že sa môžu orientovať predovšetkým na kli­entelu z Českej repub­liky. Ak sa nedávno museli na prechode z Českej republiky na Slovensko zastaviť na colnú kontrolu, tá dnes už odpadla a po prvom januári 2008, keď začne platiť schengenský dohovor, pasažieri budú prechádzať cez prechod bez akejkol'vek kontroly. Zastavia sa iba vtedy, keď ich zláka niečo pozoruhodné, zaujímavé. Pre Svrčinovec sa ukazuje táto možnosť v areáli, ktorý bol vybudovaný pri hraničnom prechode. Jeho komplexná prestavba na nové využitie pre turistov, to je šanca, ktorá by mohla obci priniesť očakáva­né efekty z jej prihraničnej polohy. Obec má dlhoročné partnerské kontakty so susednou českou obcou Mosty u Jablunkova. V 17. a 18. storočí boli medzi nimi vybudované ochranné šance, ktorých pozostatky nájde­me v teréne doteraz. V súčasnosti môžu byť atraktívnym lákadlom pre turistov. Pravdaže, po predchádzajúcich nevyhnut­ných úpravách, ktoré by mohli byť spoločným dielom oboch obcí. Navyše po výstavbe spomenutej dial'nice Skalitskou dolinou smerom na Poľsko vznikne  na Svrčinovci nová križovatka, spájajúca komunikácie z Poľska, Česka a Slovenska. Ale to je hudba budúcich rokov.

Obec Čierne môže profitovať predovšet­kým z jedinečného postavenia pri spo­menutom Trojmedzí. Treba povedať, že Čierne sa tejto šance chytilo veľmi aktívne. Už roky spolupracuje s obcami Hrčava na českej a Istebna na poľskej strane, organizujú spoločné podu­jatia. Na niekdajšie stretnutia ochrancov prírody Beskýd, ktoré sa na Trojmedzí a na Hrčave usporadúvajú od roku 1990, nadviazali v ďalších rokoch turisti a cyklo­turisti pretekm i,, Okolo Trojhraničia Cez tri štáty Európy". Každý rok navštívia toto miesto stovky turistov. Žiada sa pre nich vybudovať potrebnú vybavenosť: Zatiaľ je toto miesto iba označené troma kamennými pylónmi, ktoré zvýrazňujú jeho výnimočnosť. Medzi slovenskou a česko-poľskou časťou priestoru je hlboká strž, ktorou prebieha hranica a ktorá prekáža prechodu. V najbližšom období by ju mali preklenúť lávkou, ktorá takto spojí všetky tri krajiny. Nová lávka je už hotová, čaká sa len na vyjadrenie prís­lušných ministerstiev zahraničia na zriadenie oficiálneho prechodu. (Doteraz je prechod vzdialený od Trojmedzia skoro kilometer, hoci to nikto nerešpektuje, lebo kontrola tu nie je žiadna.) Pripravuje sa aj výstavba ďal­šííh zariadení, ktoré zatraktívnia toto miesto pre turistov. Malo by to byť zastrešené miesto pre odpočinok s ohniskom a časom možno aj zrub, v ktorom nájdu potrebné informácie a občerstvenie.

Prvého mája 2004 tu obyvatelia susedia­cich obcí a regiónov oslávili spoločne vstup našich krajín do Európskej únie stavaním mája. Táto tradícia sa opakuje každý rok.
Novú nádej predstavuje aj lokalita Valy neďaleko od spomenutého Trojmedzia, kde boli objavené pozostatky stredovekého opevnenia. Podl'a vyjadrenia odborníkov z Archeologického ústavu SAV v Nitre je to nálezisko stredoeurópskeho významu. Pripravuje sa jeho vyhlásenie za kultúrnu pamiatku. V najbližšom období by  malo byť atraktívnym lákadlom pre turistov. Pravdaže, po predchádzajúcich nevyhnut­ných úpravách, ktoré by mohli byť spoločným dielom oboch obcí. Navyše po výstavbe spomenutej dial'nice Skalitskou dolinou smerom na Pol'sko vznikne na Svrčinovci nová križovatka, spájajúca komunikácie z Pol'ska, Česka a Slovenska. Ale to je hudba budúcich rokov. Podobne ako lyžiarske stredisko Kačka na opačnej stráni vyšného konca obce. Záujem turistov a chalupárov vzbudzuje aj trasa a roztratené osídlenie na vrchu Grúň, sprístupnené teraz novu cestu, spájajúcu túto lokalitu s čadčianskymi osadam Čadečka a Podzávoz. Svedectvom starostlitvosti obce o pekné prostredie  aj upravené pol'né a lesné studničky (Kropoč). V kultúrnej ponuke zohrá svoju úlohu aktívna folklórna skupina Ozvena, ktorá už vel'akrát osvedčila svoje kvality na podujatiach na Trojmedzí. Organizátorom zaujímavých turistických podujatí je aktívný turistický ddie  AHA. ­ Obec Skalité priťa­huje nateraz turistov najviac v zimnom období v lyžiarskom Ski- areáli na Sera­fínove, ktoré ponúka dobré možnosti pre menej náročných lyžiarov. Jeho nespornou výhodou je I'ahká prístupnosť vlakom alebo autami.

Rozhodujú l'udia

Doteraz sme spomínali len rozvojové aktivity na úrovni obcI. Tie môžu priniesť svoje očakávané ovocie: vyšší príliv turis­tov, zamestnanosť, príjmy z poskytnutých služieb - len vtedy, keď sa do tejto činnosti zapoja podnikatelia, ktorí tieto zámery môžu premeniť na skutočnosť. Podmienkou úspe­chu je tu  ako napokon všade,  keď všetci, ktorí ( majú záujem o rozvoj svojich obcí a podnikanie, spoja svoje sily, keď si budú navzájom pomáhať, podporovaf sa. Keď aj obyvatelia spomenutých obcí pochopia, že turistický ruch im môže priniesť možnosti latnenia, zárobku. Príklad neďalekej Oščadnice je nasledovania hodným receptom. Oščadničania už pred rokmi prišli na  to, že sa nemôžu spoliehať len na zimnú sezónu, ale treba vymyslieť a zrealizovať atrakciu aj na leto, pritiahňuť turistov, ktorí majú radi hory, ktorí chcú okúsiť čaro jedno­duchého goralského života, zašportovať si,  zabaviť sa. Osobitne treba vyzdvihnúť, to, že tam sa do rozvoja turistického ruchu zapojili obyvatelia, ktorí sa prispôsobili záujmom a potrebám budúcich klientov, upravili si nielen hosťovské izby, ale vyčistili a upravili aj dvory a okolie domov, svojou ponukou služieb sa napojili na aktivity podnikaterov. Súčasný turistický ruch si vyžaduje komplex­nú ponuku. Nielen stravu a ubytovanie, ale aj a najmä netradičné, originálne športové, kultúrne, spoločenské zážitky. Pritom je nepísanou samozrejmosťou čistota, pori­adok, príjemní a ochotní ľudia, dobre funguj­úce služby. O tom všetkom rozhodujú ľudia,  obyvatelia turisticky atraktívnych obcí.

Triangel má šancu na lepšiu budúcnosť. Len ju využiť!

Dátum vloženia: 25. 6. 2012 14:19
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 7. 2022 14:21

Obec

Kalendár vývozu TKO pre rok 2024

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý marec, mokrý máj – bude žito ako háj.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Monitoring vozidiel zimnej údržby

Na stránke www.o1.gpsguard.eu 
sa dozviete, kde sa aktuálne pracuje na zimnej údržbe v našej obci.

Zadajte
prihlasovacie meno: Čierne
prihlasovacie heslo: cierne

Počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 10 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 23/10 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 24/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 18/12 °C

Maľovaná mapa

Ručne maľovaná mapa Trojmedzie
Maľovaná mapa

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

Môžete mať záujem