Menu
Obec Čierne
ObecČierne

Zmluvy


Archív Zmluvy, Faktúry a Objednávky na: https://zverejnene.sk/obecny-urad/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 7. 2024

Nájomná zmluva

NZB/15/2024/MM

179,46 EUR

Obec Čierne

Ivana Jašurková

8. 7. 2024

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Zmluva o bežnom účte na dotácie

0,00 EUR

Obec Čierne

VÚB BANKA

24. 6. 2024

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

NM21/06/2024

12,00 EUR

Obec Čierne

Slovak Parcel Service s.r.o.

19. 6. 2024

Zmluva o dielo

17/06/2024 MD

500,00 EUR

Obec Čierne

RNDr. Michaela Dornhoferová, PhD.

19. 6. 2024

Zmluva o dielo

17/06/2024/ MP

500,00 EUR

Obec Čierne

Michal Poljak

19. 6. 2024

Zmluva o dielo

17/06/2024/ SB

500,00 EUR

Obec Čierne

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

19. 6. 2024

Nájomná zmluva

NZB/14/2024/MM

186,42 EUR

Obec Čierne

Juraj Zátek

14. 6. 2024

Kúpna zmluva

14/06/2024 MJ

67,40 EUR

Obec Čierne

Milan Jurga

10. 6. 2024

Zmluva o nájme bytu

584/2024

202,23 EUR

Obec Čierne

Jana Časnochová

3. 6. 2024

Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 2712/SZ

Dodatok č. 1

16 124,46 EUR

Obec Čierne

T+T, a.s.

29. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí služby č. 7/2024

7/2024RAK

500,00 EUR

Obec Čierne

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

27. 5. 2024

Dohoda o spolupráci partnerov na malom projektu

SČ 27/05/2024

0,00 EUR

Obec Čierne

Spolek 14U

27. 5. 2024

Zmluva o bežnom účte na dotácie

ZM 20/05/2024

0,00 EUR

Obec Čierne

VÚB,a.s.

22. 5. 2024

Kúpna zmluva

22/2024 AP

2 378,70 EUR

Obec Čierne

JUDr. Anna Plichtíková

22. 5. 2024

Kúpna zmluva

13/2024 ŠM

192,10 EUR

Obec Čierne

Štefánia Maruniaková

6. 5. 2024

Zmluva o spolupráci

26042024

200,00 EUR

Obec Čierne

Kysucká knižnica v Čadci

6. 5. 2024

Nájomná zmluva

466/2024

127,05 EUR

Obec Čierne

Kristína Chylá

6. 5. 2024

Nájomná zmluva

453/2024

171,83 EUR

Obec Čierne

Adriana Gelačáková

2. 5. 2024

Nájomná zmluva

445/2024

140,03 EUR

Obec Čierne

Laura Škorvánková

19. 4. 2024

Kúpna zmluva

26/2024 JM

192,10 EUR

Obec Čierne

Jana Macková

19. 4. 2024

Kúpna zmluva

20/2024 JF

324,30 EUR

Obec Čierne

Jozef Fonš

18. 4. 2024

Zmluva o bežnom účte na dotácie

16/4/2024VUB

0,00 EUR

Obec Čierne

VÚB,a.s.

18. 4. 2024

Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice v roku 2024

09042024 Dohoda KK

2 000,00 EUR

Obec Čierne

Kysucká knižnica v Čadci

16. 4. 2024

Poistná zmluva č. 800 402 7325

800 402 7325

5 943,08 EUR

Obec Čierne

ČSOB Poisťovňa, a.s.

15. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čierne v roku 2024

AHA 19/03/2024

300,00 EUR

Obec Čierne

Turistický klub AHA Čierne

12. 4. 2024

Nájomná zmluva č. NZP2/2024/CS

NZP2/2024/CS

12 000,00 EUR

Obec Čierne

IEPA - Slovakia, s.r.o.

12. 4. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121877

1121877

97,00 EUR

Obec Čierne

Energie2,a.s.

12. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu odpadu a súvisiacich služieb na území obce Čierne

09/04/2024

0,00 EUR

Obec Čierne

DRALEOD, s.r.o.

12. 4. 2024

Zmluva o dielo

EPIC 11/04/2024

1 100,00 EUR

Obec Čierne

EPIC Solutions s.r.o.

8. 4. 2024

Zmluva o dielo

05z13032024

72 651,41 EUR

Obec Čierne

PAJMI spol.s.r.o.

4. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čierne v roku 2024

03.04.2024 OZVENA

3 000,00 EUR

Obec Čierne

FS OZVENA, občianske združenie

28. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

20/03/2024 ZŠ-UST

120,00 EUR

Obec Čierne

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČIERNE-ÚSTREDIE

28. 3. 2024

Zmluva

RA-SNCA/20208494

0,00 EUR

Obec Čierne

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle par. 51 Občianskeho zákonníka

3240490

3 000,00 EUR

Obec Čierne

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22. 3. 2024

Zmluva o spolupráci

18.03.2024 PALRAK

500,00 EUR

Obec Čierne

Kysucké kultúrne stredisko

21. 3. 2024

Kúpna zmluva

25/2024 PF

324,30 EUR

Obec Čierne

Pavol Fonš

21. 3. 2024

Kúpna zmluva

14/2024 EK

648,90 EUR

Obec Čierne

Emília Kopásková

20. 3. 2024

Zmluva o dielo

15112023

67 848,00 EUR

Obec Čierne

Projekt design, s.r.o.

19. 3. 2024

Nájomná zmluva

NZP1/2024/CS

133,00 EUR

Obec Čierne

Ján Fonš

19. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

19/03/2024 ZŠsMŠ Vk

120,00 EUR

Obec Čierne

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec

19. 3. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZVB/1/2024

ZVB/1/2024

0,00 EUR

Obec Čierne

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČIERNE-ÚSTREDIE

19. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čierne v roku 2023

Zmluva 19.03.2024 ZO CHPH

500,00 EUR

Obec Čierne

ZO CHPH Čierne

19. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čierne v roku 2024

Zmluva 19.03.2024

500,00 EUR

Obec Čierne

Čierne wydry z Trojmezí

11. 3. 2024

Kúpna zmluva

23/2024DW

288,40 EUR

Obec Čierne

Dana Witosová

7. 3. 2024

Nájomná zmluva

247/2024

179,61 EUR

Obec Čierne

Jozef Šulgan

5. 3. 2024

Nájomná zmluva

233/2024

86,35 EUR

Obec Čierne

Alojz Stráňava

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

28/2024JK

2 306,60 EUR

Obec Čierne

Ján Krenželák

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

29/2024ML

259,60 EUR

Obec Čierne

Margita Lucáková

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

31/2024JK

21 105,00 EUR

Obec Čierne

Janka Krenželáková

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

32/2024KG

13 425,00 EUR

Obec Čierne

Katarína Grochalová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

33/2024JC

13 200,00 EUR

Obec Čierne

Janka Cyprichová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

30/2024AK

2 018,30 EUR

Obec Čierne

Alojz Kyris

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

12/2024AG

3 892,60 EUR

Obec Čierne

Anna Gregušová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

27/2024MSh

192,10 EUR

Obec Čierne

Ing. Mária Shulhauserová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

24/2024JJ

1 513,70 EUR

Obec Čierne

Jozef Jurga

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

21/2024AG

324,30 EUR

Obec Čierne

Anna Gregušová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

19/2024MP

324,30 EUR

Obec Čierne

Mária Petrášová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

18/2024BK

1 982,30 EUR

Obec Čierne

Božena Krížová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

17/2024AČ

1 982,30 EUR

Obec Čierne

Anna Čelková

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

16/2024MV

648,90 EUR

Obec Čierne

Mária Vojtušová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

15/2024JL

2 378,70 EUR

Obec Čierne

Jozef Laš

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

11/2024VM

1 297,50 EUR

Obec Čierne

Vlasta Mikulová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

10/2024AK

259,60 EUR

Obec Čierne

Anna Kubicová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

9/2024AG

1 297,60 EUR

Obec Čierne

Anna Gelačáková

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

8/2024AH

1 384,00 EUR

Obec Čierne

Agnesa Haratyková

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

7/2024AF

197,70 EUR

Obec Čierne

Anton Fonš

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

6/2024EJ

1 680,50 EUR

Obec Čierne

Emília Jurčíková

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

5/2024ŠŠ

757,00 EUR

Obec Čierne

Štefánia Švancárová

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

4/2024JC

757,00 EUR

Obec Čierne

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SK

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

3/2024VP

1 513,70 EUR

Obec Čierne

Vlastimil Pánek

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

2/2024ŠL

3 460,00 EUR

Obec Čierne

Štefánia Látková

1. 3. 2024

Kúpna zmluva

1/2024KG

2 306,60 EUR

Obec Čierne

Katarína Grochalová

28. 2. 2024

Zmluva o prevode správy majetku obce

1/2024 ZŠ-UST

0,00 EUR

Obec Čierne

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČIERNE-ÚSTREDIE

21. 2. 2024

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202312-NP-0436

236,70 EUR

Obec Čierne

Stredoslovenská distribučná, a.s.

21. 2. 2024

Nájomná zmluva

100/2024

186,42 EUR

Obec Čierne

Mária Jurgová

21. 2. 2024

Nájomná zmluva

172/2024

215,45 EUR

Obec Čierne

Magdaléna Belešová

15. 2. 2024

Nájomná zmluva

95/2024

216,19 EUR

Obec Čierne

Iveta a Peter Házy

15. 2. 2024

Nájomná zmluva

101/2024

186,42 EUR

Obec Čierne

Jozef Stehlík

14. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2024MKB20783-1

48,00 EUR

Obec Čierne

Osobnyudaj.sk-KB IV s.r.o.

1. 2. 2024

Nájomná zmluva

71/2024 SG

187,51 EUR

Obec Čierne

Samuel Goralka

31. 1. 2024

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

MADE25012024-2

0,00 EUR

Obec Čierne

MADE spol.s.r.o.

31. 1. 2024

Licenčná zmluva č. U2512/2024

U2512/2024

710,00 EUR

Obec Čierne

MADE spol.s.r.o.

31. 1. 2024

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

MADE 25012024

0,00 EUR

Obec Čierne

MADE spol.s.r.o.

31. 1. 2024

Licenčná zmluva

SYST 30012024

375,00 EUR

Obec Čierne

eSYST, s. r. o.

24. 1. 2024

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva 47/2024

189,12 EUR

Obec Čierne

Daniela a Jaroslav Vrana

22. 1. 2024

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva 42/2024

141,83 EUR

Obec Čierne

Štefánia Kavuliaková

22. 1. 2024

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva 43/2024

168,09 EUR

Obec Čierne

Ivana Kubicová

18. 1. 2024

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5 k zmluve č. 332019

2 400,00 EUR

Obec Čierne

D.E.A. AUDIT, s.r.o.

17. 1. 2024

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k zmluve č. 800 402 3939

6 195,56 EUR

Obec Čierne

ČSOB Poisťovňa, a.s.

10. 1. 2024

Zmluva

2.Zmluva č. 2/2024/np

598,36 EUR

Obec Čierne

TESPRA-B.C.,s.r.o.

5. 1. 2024

Kúpna zmluva

1/4/2023 JS

135,00 EUR

Obec Čierne

Jozef Serafín, Ružena Serafínová

29. 12. 2023

Dodatok k zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní kom. odpadu

29/12/2023

50,00 EUR

Obec Čierne

JOKO-EKO,s.r.o.

21. 12. 2023

Zmluva č. 3/2023 Čierne - Čadečka

3/2023 Čierne - Čadečka JK

15,00 EUR

TES CIERNE

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SK

18. 12. 2023

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

1/2023 Čierne - Čadečka

15,00 EUR

Obec Čierne

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SK

14. 12. 2023

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

330,00 EUR

Obec Čierne

Všeobecná úverová banka, a.s.

12. 12. 2023

Dodatok č. 1

1/2023 PS

24 817,81 EUR

Obec Čierne

Ing.Pavol Šutý - EKOSTAV

7. 12. 2023

Nájomná zmluva

1040/2023

186,42 EUR

Obec Čierne

Viera Fonšová

20. 11. 2023

Darovacia zmluva

201123

3 000,00 EUR

Obec Čierne

SAMOL, s.r.o.

20. 11. 2023

Kúpna zmluva

07112023

3 000,00 EUR

Obec Čierne

ENZA,s.r.o.

15. 11. 2023

Zmluva o dielo

21/2023/MK

22 408,28 EUR

Obec Čierne

Ekostav Ing. Pavol Šutý

8. 11. 2023

Nájomná zmluva

928/2023

115,72 EUR

Obec Čierne

Miroslava Špilová

25. 10. 2023

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 809624014-4-2023-ZOBZ

809624014-4-2023-ZOBZ

2 190,00 EUR

Obec Čierne

Železnice Slovenkej republiky

23. 10. 2023

Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a trvalej prevádzky

Zmluva 23/10/2023

0,00 EUR

Obec Čierne

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

23. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnova dediny

POD22/2023

8 000,00 EUR

Obec Čierne

Slovenská agentúra životného prostredia

18. 10. 2023

Kúpno-predajná zmluva

16/10/2023/2

300,00 EUR

Obec Čierne

Michal Giertli

18. 10. 2023

Kúpno-predajná zmluva

16/10/2023/1

300,00 EUR

Obec Čierne

Michal Giertli

16. 10. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-187

Z-2020/001-187 dodatok č. 2

613 526,84 EUR

Obec Čierne

Fond na podporu športu

11. 10. 2023

Dodatok č. 1

626/2023 Dodatok č. 1

195,52 EUR

Obec Čierne

Natália Miklušáková

11. 10. 2023

Zmluva o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie

886/2023/2

3,50 EUR

Obec Čierne

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČIERNE-ÚSTREDIE

11. 10. 2023

Zmluva o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie

866/2023/1

3,50 EUR

Obec Čierne

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec

3. 10. 2023

Zmluva o umeleckom výkone

12/09/2023/AH

350,00 EUR

Obec Čierne

Adam Holáš

3. 10. 2023

Dodatok č. 1

794/2021/Dodatok č. 1

163,01 EUR

Obec Čierne

Vladimír Padyšák a manželka Andrea

3. 10. 2023

Dodatok č. 2

77/2021/Dodatok č. 2

186,42 EUR

Obec Čierne

Jozef Stehlík

3. 10. 2023

Dodatok č. 1

506/2023/Dodatok 1

187,49 EUR

Obec Čierne

Monika Moravcová Trlíková

27. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

26/09/2023 ZŠ UST

180,00 EUR

Obec Čierne

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČIERNE-ÚSTREDIE

26. 9. 2023

Nájomná zmluva

845/2023

196,44 EUR

Obec Čierne

Pavol Stráňava a manželka Katarína

26. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

26/09/2023 ZŠ VK

180,00 EUR

Obec Čierne

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec

26. 9. 2023

Dodatok č. 4

31/08/2023 MP

0,00 EUR

Obec Čierne

MPorte s. r. o.

25. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb IT

28/08/2023 RD

150,00 EUR

Obec Čierne

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SK

22. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z302091DDT2-91-108

23 400,00 EUR

Obec Čierne

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SK

22. 9. 2023

Nájomná zmluva

790/2023

154,24 EUR

Obec Čierne

Mária Benčíková

22. 9. 2023

Kúpna zmluva

2/2023 AS

900,00 EUR

Obec Čierne

Andrej Slovák

21. 9. 2023

Zmluva o bežnom účte na dotácie.

13/09/2023

0,00 EUR

Obec Čierne

VÚB BANKA

21. 9. 2023

Dodatok č. 2

D2/53/2023

196,44 EUR

Obec Čierne

Pavol Stráňava a manželka Katarína

20. 9. 2023

Kúpna zmluva

1/2023 PS JS

646,70 EUR

Obec Čierne

Pavol Strýček a manželka Jaroslava

20. 9. 2023

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete

311/300/2023

0,00 EUR

Obec Čierne

Slovenský hydrometeorologický ústav

20. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

28/8/2023

22,00 EUR

Obec Čierne

adsupra s.r.o.

20. 9. 2023

Dodatok č. 1

D1/52/2023

93,69 EUR

Obec Čierne

Erik Cyprich

20. 9. 2023

Dodatok č. 2

D2/51/2023

186,42 EUR

Obec Čierne

Juraj Zátek

20. 9. 2023

Dodatok č. 2

D2/49/2023

140,03 EUR

Obec Čierne

Jozef Plevko

20. 9. 2023

Dodatok č. 1

D1/50/2023

121,43 EUR

Obec Čierne

Marta Krainová

20. 9. 2023

Dodatok č. 1

D1/48/2023

124,64 EUR

Obec Čierne

Pavol Fonš

20. 9. 2023

Dodatok č. 1

D1/47/2023

187,51 EUR

Obec Čierne

Ján Priečko

20. 9. 2023

Dodatok č. 2

D2/46/2023

93,69 EUR

Obec Čierne

Mária Papíková

20. 9. 2023

Dodatok č. 1

D1/45/2023

163,01 EUR

Obec Čierne

Ján Strýček a manželka Lucia

19. 9. 2023

Dodatok č. 1

D1/44/2023

154,24 EUR

Obec Čierne

Mária Benčíková

19. 9. 2023

Dodatok č. 1

D1/43/2023

71,58 EUR

Obec Čierne

Božena Legerská

19. 9. 2023

Dodatok č. 2

D2/42/2023

93,69 EUR

Obec Čierne

Anna Chromiaková

19. 9. 2023

Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom

12/9/2023 ZM2

0,00 EUR

Obec Čierne

Zdeno Miśutka

19. 9. 2023

Nájomná zmluva

12/9/2023 ZM

24,00 EUR

Obec Čierne

Zdeno Miśutka

18. 9. 2023

Kúpna zmluva

3/2023 Ľ.O.

2 760,00 EUR

Obec Čierne

Ľubomíra Ondrušková rod. Cyprichová

8. 9. 2023

Nájomná zmluva

756/2023

182,03 EUR

Obec Čierne

Mgr. Jana Šelianová

8. 9. 2023

Nájomná zmluva

676/2023

170,25 EUR

Obec Čierne

Ján Priečko

6. 9. 2023

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

50,00 EUR

Obec Čierne

Ing. Pavol Majchrák

6. 9. 2023

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Obec Čierne

MPorte s. r. o.

4. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čierne v roku 2023

4/2023/Far

15 000,00 EUR

Obec Čierne

Farnosť Čierne

30. 8. 2023

Zmluva o dielo

12/2/2023

500,00 EUR

Obec Čierne

Bc. Mária Benčíková

30. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1 1121636

0,00 EUR

Obec Čierne

Energie2,a.s.

28. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čierne v roku 2023

3/2023/AHA

300,00 EUR

Obec Čierne

Turistický klub AHA Čierne

21. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/41/2023

168,09 EUR

Obec Čierne

Ivana Kubicová

21. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/40/2023

114,28 EUR

Obec Čierne

Milan Michalík

21. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/39/2023

192,05 EUR

Obec Čierne

Katarína Slončíková

21. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/38/2023

124,55 EUR

Obec Čierne

Veronika Stráňavová

21. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/37/2023

132,73 EUR

Obec Čierne

Tatiana Krišicová

21. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/36/2023

127,05 EUR

Obec Čierne

Jana Kocáková

21. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/35/2023

127,05 EUR

Obec Čierne

Anna Krišicová

21. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/34/2023

144,91 EUR

Obec Čierne

Alena Maroszová

21. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/33/2023

215,45 EUR

Obec Čierne

Magdaléna Belešová

21. 8. 2023

Nájomná zmluva

570/2023

174,37 EUR

Obec Čierne

Katarína Slončíková

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/32/2023

150,26 EUR

Obec Čierne

Lenka Jurgová

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/31/2023

127,05 EUR

Obec Čierne

Petra Kupková

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/30/2023

197,66 EUR

Obec Čierne

Ivana Jašurková

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/29/2023

110,97 EUR

Obec Čierne

Anna Jurgová

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/28/2023

124,55 EUR

Obec Čierne

Jaroslav Fonš

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/27/2023

171,83 EUR

Obec Čierne

Adriana Gelačáková

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/26/2023

137,13 EUR

Obec Čierne

Pavol Unzeitig

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/25/2023

139,67 EUR

Obec Čierne

Juraj Strýček a Perla

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/24/2023

86,35 EUR

Obec Čierne

Alojz Stráňava

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/23/2023

163,01 EUR

Obec Čierne

Igor Mitrenga a Jana

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/22/2023

163,01 EUR

Obec Čierne

Peter Putyra a Jarmila

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/21/2023

126,85 EUR

Obec Čierne

Miroslav Cyprich

15. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/20/2023

139,67 EUR

Obec Čierne

Alojz Kyris a Martina

9. 8. 2023

Nájomná zmluva

651/2023

216,20 EUR

Obec Čierne

Marek Varsavík a manželka Katarína

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/19/2023

139,34 EUR

Obec Čierne

Ján Plevko a Anna Plevková

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/18/2023

202,70 EUR

Obec Čierne

Lucia a Andrej Krenželák

9. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/17/2023

139,34 EUR

Obec Čierne

Vilma Strýčková

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/16/2023

173,90 EUR

Obec Čierne

Lucia a Róbert Králik

9. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/15/2023

137,13 EUR

Obec Čierne

Eva a Pavol Korček

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/14/2023

216,19 EUR

Obec Čierne

Iveta a Peter Házy

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/13/2023

141,83 EUR

Obec Čierne

Štefánia Kavuliaková

9. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/12/2023

186,42 EUR

Obec Čierne

Adela Dudová

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/11/2023

189,12 EUR

Obec Čierne

Daniela a Jaroslav Vrana

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/10/2023

186,42 EUR

Obec Čierne

Viera Fonšová

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/9/2023

179,27 EUR

Obec Čierne

Jozef Vavráč a Monika Vavráčová

9. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/8/2023

141,16 EUR

Obec Čierne

Ondrej Zajac

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/7/2023

186,42 EUR

Obec Čierne

Žaneta Krenželáková

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/6/2023

179,61 EUR

Obec Čierne

Jozef Šulgan

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/5/2023

216,20 EUR

Obec Čierne

Marek Varsavík a manželka Katarína

9. 8. 2023

Dodatok č. 2

D2/4/2023

115,72 EUR

Obec Čierne

Miroslava Špilová

9. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/3/2023

186,42 EUR

Obec Čierne

Mária Jurgová

9. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/2/2023

202,23 EUR

Obec Čierne

Jana Časnochová

9. 8. 2023

Dodatok č. 1

D1/1/2023

132,73 EUR

Obec Čierne

Lenka Dóciová

20. 7. 2023

Nájomná zmluva

565/2023

136,42 EUR

Obec Čierne

Lenka Jurgová

20. 7. 2023

Nájomná zmluva

568/2023

113,08 EUR

Obec Čierne

Jaroslav Fonš

20. 7. 2023

Nájomná zmluva

569/2023

115,17 EUR

Obec Čierne

Miroslav Cyprich

20. 7. 2023

Nájomná zmluva

571/2023

100,75 EUR

Obec Čierne

Anna Jurgová

20. 7. 2023

Nájomná zmluva

567/2023

103,76 EUR

Obec Čierne

Milan Michalík

20. 7. 2023

Nájomná zmluva

506/2023

170,23 EUR

Obec Čierne

Monika Moravcová Trlíková

20. 7. 2023

Nájomná zmluva

566/2023

179,46 EUR

Obec Čierne

Ivana Jašurková

13. 7. 2023

Zmluva o dielo

12/2023

500,00 EUR

Obec Čierne

Mgr Katarína Mitrengová

7. 7. 2023

Nájomná zmluva

11/2023

134,00 EUR

Obec Čierne

Pavol Jašurek

30. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

PR06-5/2023

3 700,00 EUR

Obec Čierne

EuroDotacie,a.s

29. 6. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom vklade č. 1221/2022/UZ

1121/2022/U

0,00 EUR

Obec Čierne

Všeobecná úverová banka, a.s.

28. 6. 2023

Zmluva č. 125/2023 o nájme nehnuteľnosti

125/2023

10,00 EUR

Obec Čierne

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

26. 6. 2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 5/2022

5/2022

660,00 EUR

Obec Čierne

JUDr. Patrik Jurga

20. 6. 2023

Nájomná zmluva

443/2023

74,09 EUR

Obec Čierne

Erik Cyprich

14. 6. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva 469/2023

141,77 EUR

Obec Čierne

Jozef Vavráč a Monika Vavráčová

14. 6. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

1 419 019,62 EUR

Obec Čierne

MPorte s. r. o.

14. 6. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

129,06 EUR

Obec Čierne

Vilma Strýčková

7. 6. 2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1121637

1121637

20 031,00 EUR

Obec Čierne

Energie2,a.s.

5. 6. 2023

Nájomná zmluva

459/2023

74,09 EUR

Obec Čierne

Mária Papíková

29. 5. 2023

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSV1121201801

Príloha k zmluve č. ZSV1121201801

0,00 EUR

Obec Čierne

ENVI - PAK, a.s.

9. 5. 2023

Zmluva č. 323 0484

323 0484

3 000,00 EUR

Obec Čierne

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3. 5. 2023

Nájomná zmluva

350/2023

156,01 EUR

Obec Čierne

Adriana Gelačáková

28. 4. 2023

Zmluva o dielo

5/2023

500,00 EUR

Obec Čierne

Anton Benčík

28. 4. 2023

Nájomná zmluva

348/2023

187,74 EUR

Obec Čierne

Lucia Krenželáková a manžel

26. 4. 2023

Zmluva o spracúvaní dokumentov, obsahujúcich osobné údaje

4/2023

0,00 EUR

Obec Čierne

Ing.Lukáš Kapralčík

26. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní archivačných služieb

3/2023

2 990,00 EUR

Obec Čierne

Ing.Lukáš Kapralčík

25. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

23-512-01893

6 500,00 EUR

Obec Čierne

Fond na podporu umenia

24. 4. 2023

Zmluva o bežnom účte na dotácie

341/B

0,00 EUR

Obec Čierne

VÚB BANKA

20. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí služby č. 10/2023

Zmluva o poskytnutí služby č. 10/2023

900,00 EUR

Obec Čierne

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

30. 3. 2023

Nájomná zmluva

6/2023

1,00 EUR

Obec Čierne

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

27. 3. 2023

Internet Business

01-001-INB-0016504

239,00 EUR

O2 Business Services, a.s.

Obec Čierne

8. 3. 2023

Darovacia zmluva

ZML-3-63/2021-230, č.122/2022

304,80 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Čierne

7. 3. 2023

Nájomná zmluva

156/2023

129,06 EUR

Ján Plevko

Obec Čierne

11. 12. 2022

Zmluva o dielo

12092022/1

28 391,10 EUR

Pesmenpol spol s.r.o.

Obec Čierne

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Môžete mať záujem