Menu
Obec Čierne
ObecČierne

VZN

Rok 2024

Dodatok č. 3 k VZN obce Čierne č. 1/2014

Dodatok 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,65 kB
Vložené: 26. 2. 2024

Rok 2023

VZN č. 5/2023

VZN obce Čierne 5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,21 kB
Vložené: 18. 12. 2023

VZN č. 4/2023

VZN Obce Čierne č. 4. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,35 kB
Vložené: 5. 9. 2023

VZN č. 3/2023

VZN 32023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,52 kB
Vložené: 6. 6. 2023

VZN č. 2/2023

VZN č. 2/2023 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Čierne a Obecnou knižnicou v Čiernom.
VZN 22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,34 kB
Vložené: 6. 6. 2023

Návrh - VZN č. 2/2023 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Čierne a Obecnou knižnicou v Čiernom.

Návrh
Návrh - VZN 22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,27 kB
Vložené: 7. 6. 2023

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023

o zákaze používania alkoholických nápojov
Návrh VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,17 kB
Vložené: 15. 5. 2023

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023

VZN_cesty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,7 kB
Vložené: 13. 2. 2023

Návrh DODATOK č. 3 k Internej smernici č. 2/2016

Návrh_Dodatok_č._3_k_Internej_smernici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,73 kB
Vložené: 14. 2. 2023

Dodatok č. 1 k VZN obce Čierne č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok_č._1_k_VZN_obce_Čierne_č._32021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,1 kB
Vložené: 9. 1. 2023

VZN Obce Čierne č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Čierne

VZN odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,36 kB
Vložené: 7. 3. 2023

Rok 2022

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čierne

Dodatok_č._2_k_Všeobecné_záväznému_nariadeniu_obce_Čierne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,42 kB
Vložené: 27. 4. 2023

VZN obce Čierne č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čierne

VZN_obce_Čierne_č._3_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady_na_územi_obce_Čierne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,08 MB
Vložené: 21. 1. 2022

Rok 2021

VZN Obce Čierne č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Čierne

VZN_č._2-2021_o_nakladaní_s_komunálnymi_odpadmi_na_území_obce_Čierne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,96 MB
Vložené: 26. 2. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 1/2021 upravujúceho spôsob prenájmu obecných nájomných bytov Obce Čierne

Všeobecné_záväzné_nariadenie_obce_Čierne_1-221.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,39 kB
Vložené: 26. 2. 2021

Rok 2019

Dodatok č. 8 k VZN obce Čierne č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

-Dodatok_č._8_k_VZN_obce_Čierne_č._2-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,7 kB
Vložené: 13. 12. 2019

Návrh na Dodatok č. 8 k VZN obce Čierne č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok_č._8_k_VZN_obce_Čierne_č._2-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,7 kB
Vložené: 19. 11. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Čierne

Všeobecne_záväzné_nariadenie_č._1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,68 kB
Vložené: 31. 7. 2019

Dodatok č. 2 k VZN Obce Čierne č. 4/2010

Dodatok_č._2_k_VZN_Obce_Čierne_č._4-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 718,4 kB
Vložené: 13. 12. 2019

Rok 2018

VZN obce Čierne č. 1/2018 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Čierne - Ústredie a v Základnej škole s materskou školou Čierne - Vyšný koniec

Všeobecné_záväzné_nariadenie_obce_Čierne_č._1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Vložené: 17. 7. 2018

Rok 2017

VZN obce Čierne č. 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb

VZN_č._1-2017_o_poskytovaní_elektronických_sluižieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,17 kB
Vložené: 15. 12. 2017

Dodatok č. 6 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok_č._6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,18 kB
Vložené: 15. 12. 2017

Rok 2016

VZN obce Čierne o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Nvrh_VZN_o_poskytovan_dotci_z_rozpotu_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,78 kB
Vložené: 12. 8. 2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Čierne

VZN_č._2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,72 MB
Vložené: 1. 6. 2016

Návrh VZN - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

veobecne_zvzn_nariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,39 kB
Vložené: 2. 3. 2016

VZN obce Čierne č. 4/2015 O MIESTNYCH DANIACH

vzn_._4_o_miestnych_daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,75 MB
Vložené: 13. 1. 2016

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 o záväznej časti územného plánu zóny Čierne - Sihla a Podvŕšky

Dodatok_č._2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,64 kB
Vložené: 8. 8. 2016

Rok 2015

Dodatok č. 5 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok_č._5_k_VZN_obce_Čierne_č._2_o_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,59 kB
Vložené: 15. 12. 2015

Návrh VZN obce Čierne č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierne

veobecne_zvzn_nariadenie_obce_ierne_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,09 kB
Vložené: 27. 11. 2015

Návrh VZN obce Čierne o miestných daniach

nvrh_veobecne_zvzne_nariadenie_obce_ierne_.4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,77 MB
Vložené: 19. 11. 2015

VZN č. 2/2015 o čistote obce, ochrane a tvorbe životného prostredia na území obce Čierne

vzn_.2-2015_-_originl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,19 kB
Vložené: 27. 5. 2015

VZN č. 2/2015

vzn_.2-2015_-_originl (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,19 kB
Vložené: 13. 5. 2015

Návrh VZN č. 1/2015

nvrh_vzn_1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,2 kB
Vložené: 6. 5. 2015

Rok 2014

Návrh VZN 4/2014

veobecne_zvznho_nariadenia4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,41 kB
Vložené: 30. 10. 2014

VZN č.1/2014 o nájme nebyt. priestorov

vzn__._-_12014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,13 MB
Vložené: 3. 7. 2014

VZN č.2/2014 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu obce Čierne

vzn_._2-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 791,22 kB
Vložené: 4. 8. 2014

Dodatok č.1 k VZN č.1/2007 o záväznej časti územného plánu zóny Čierne - Sihla a Podvŕšky

dodatok_._1_k_vzn_._1-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,55 kB
Vložené: 4. 8. 2014

Zásady hospodárenia s majetkom obce Čierne

Zásady hospodárenia s majetkom obce Čierne
Zásady hospodária.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 445,58 kB
Vložené: 17. 10. 2014

Rok 2013

Dodatok č. 2 k VZN Obce Čierne č. 3/2011

dodatok_._2_k_vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 660,66 kB
Vložené: 27. 3. 2013

VZN č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Čierne

vzn_c_2-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,61 kB
Vložené: 28. 12. 2013

VZN č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Čierne - dodatok

dodatok_c_1_k_vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,7 kB
Vložené: 28. 12. 2013

Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_c-1_k_vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,7 kB
Vložené: 20. 12. 2013

VZN 3/2013 o dochádzke do školy

vzn_o_dochadzke_skoly_3-2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Vložené: 20. 12. 2013

Dodatok č.3 k VZN 9/2009

dodatok_c-3_k_vzn_9-2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB
Vložené: 20. 12. 2013

Dodatok č.1 k VZN 8/2009 stravovanie

dodatok_c._1_k_vzn_8-2009_stravovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Vložené: 20. 12. 2013

Dodatok č.2/2012 k VZN Obce Čierne č.9/2009

K všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 9/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Čierne
dodatok 2 k vzn 9-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,73 kB
Vložené: 4. 1. 2013

Rok 2012

VZN Obce Čierne č.1/2012 o miestnych daniach

vzn_12012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,1 kB
Vložené: 19. 12. 2012

VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_č._2-2012_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Vložené: 17. 12. 2012

Rok 2010

VZN obce Čierne č. 4/2010 ako prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku

VZN_obce_Čierne_č._4-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,57 MB
Vložené: 24. 11. 2010

Rok 2009

VZN Obce Čierne č. 1/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č.8/2009, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierne.
vzn_1_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,92 kB
Vložené: 18. 2. 2009

VZN Obce Čierne č. 1/2009

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Čierne a obecnou knižnicou v Čiernom
vzn_1_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,32 kB
Vložené: 18. 2. 2009

VZN 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

vzn_3_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,59 kB
Vložené: 18. 2. 2009

VZN Obce Čierne č. 4/2009

VZN Obce Čierne č. 4/2009, ktorým sa mení a doplňuje VZN Obce Čierne č. 5/2003 cintorínsky poriadok
vzn_4_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,41 kB
Vložené: 18. 2. 2009

VZN Obce Čierne č. 3/2008

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 3/2008 O miestnych daniach na rok 2009
vzn_3_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,98 kB
Vložené: 18. 2. 2009

VZN Obce Čierne č. 4/2008

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 4/2008, ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne závazné nariadenie Obce Čierne č. 6/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_4_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,74 kB
Vložené: 18. 2. 2009

Rok 2008

VZN obce Čierne č. 2/2008

2008.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,49 kB
Vložené: 24. 10. 2008

VZN obce Čierne č. 6/2007

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2007.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,66 kB
Vložené: 31. 1. 2008

VZN obce Čierne č. 4/2007

O poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Čiernom
4-2007.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,42 kB
Vložené: 29. 1. 2008

Rok 2006

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,4 kB
Vložené: 27. 1. 2006

VZN obce Čierne o určení školských obvodov základných škôl

VZN obce Čierne o určení školských obvodov základných škôl.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,56 kB
Vložené: 27. 1. 2006

VZN obce Čierne o cintorínskom poriadku

VZN obce Čierne o cintorínskom poriadku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,66 kB
Vložené: 27. 1. 2006

VZN obce Čierne o miestnych daniach

VZN obce Čierne o miestnych daniach.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,22 kB
Vložené: 25. 1. 2006

Rok 2005

VZN obce Čierne o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby

VZN obce Čierne o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,15 kB
Vložené: 20. 12. 2005

VZN obce Čierne o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

VZN obce Čierne o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,83 kB
Vložené: 12. 12. 2005

VZN o podmienkach poskytovania finančných dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám

VZN o podmienkach poskytovania finančných dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,76 kB
Vložené: 12. 12. 2005

Občan

Kalendár vývozu TKO pre rok 2024

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď na začiatku júla prší, malo by štyridsať dní pršať.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4
1

Monitoring vozidiel zimnej údržby

Na stránke www.o1.gpsguard.eu 
sa dozviete, kde sa aktuálne pracuje na zimnej údržbe v našej obci.

Zadajte
prihlasovacie meno: Čierne
prihlasovacie heslo: cierne

Počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
oblačno 28 °C 17 °C
pondelok 22. 7. slabý dážď 29/16 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 24/16 °C
streda 24. 7. mierny dážď 22/13 °C

Maľovaná mapa

Ručne maľovaná mapa Trojmedzie
Maľovaná mapa

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

Môžete mať záujem