Dňa 18.05.2017 pri príležitosti dňa matiek prišli svojim programom potešiť našich klientov deti z Materskej školy Čierne - Ústredie. Klienti si spoločne s deťmi zanôtili, jedálňou sa niesli melódie krásnych piesní. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré nacvičili s deťmi program a prichystali milé darčeky.

Ing. Veronika Balážová
Vedúca pracoviska

Dôchodci 1

Dôchodci 2

Dôchodcovia 3

Dôchodcovia 4