Daň z nehnuteľností začne obec inkasovať od marca 2019, daň zaplatíte až po obdržaní rozhodnutia, ktorý vám obec vydá pri platení dane  prípadne zašle poštou. Len vyrubená daň je splatná. Potom máte 15 dní na úhradu dane. Výmer nemusíte dostať, ak ste boli oslobodení od dane, alebo výška dane neprekročila 3 eurá. Ak u vás nenastali zmeny a nemuseli ste podávať priznanie, výmer dostanete automaticky podľa predchádzajúceho priznania.