222Obec Čierne zrealizovala za podpory Žilinského samosprávneho kraja v oblasti bod programu Verejný priestor a verejná infraštruktúra – podporovanú činnosť s názvom „Vybudovanie turistického informačného systému v obci Čierne.“ Výška poskytnutej dotácie na tento účel – 1000 €. Obec ako spoluúčasť poskytla vo výške 202,87 €. Za tieto finančné prostriedky boli zrealizované stojany s turistickým značením v obci Čierne.

 

žilinský kraj na zverejnenie

pdfMartin Grochal, Čierne č. 164