pdfVerejná_vyhláška_

pdfVerejná vyhláška

pesObecný úrad v Čiernom Vám oznamuje, že dňa  08.07.2021 / štvrtok/ sa bude prevádzať povinné očkovanie psov proti besnote na stanoviskách.

 

 

 

 

 

pdfVerejná vyhláška - Peter Sobol