pdfĎalšie informácie...

pdfUkončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie

pdfRozhodnutie - zastavenie konania

Verejnosť sa mohla k tomuto zámeru písomne vyjadriť do 19.1.2017.