dscn9326.jpgExkurzia žiakov 5. A a 5. B triedy ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec.
- prehliadka Pamätnej izby s výkladom
- na čo slúžili vystavované predmety z Pamätnej izby
- vedomostná súťaž družstiev z predchádzajúceho výkladu
- prehliadka vianočnej výstavy
- techniky výroby vystavovaných vianočných ozdôb
- vyhodnocovanie, odmeňovanie

Počet detí: 30
Vyučujúci: Mgr. Marta Krutáková
V Čiernom dňa 20. 11. 2015

Iveta Bobulová, knihovník