Úrad práce pre reguláciu železničnej dopravy
Oznamuje o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania na stavbu dráhy ,,Sanácia havárie zemného telesa a opory mosta v km 10,319 Čierne - Polesie".
pdf Verejná vyhláška