Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 15
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
povoľuje podľa § 67 a § 69 zákona č.50/1976 Zb. predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 8448/2009-2332/z.21302 zo dňa 20.12.2010 do 18.11.2014 na stavbu ,,Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité".
pdf Verejná vyhláška - rozhodnutie