Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústene pojednávanie
pdf viac info - verejná vyhláška