Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 9 písmena c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenajme majetok obce, ktorý bude vybudovaný v rámci projektu: Čierne rozšírenie vodovodu do lokality „U Mojov“, „U Slivky“ firme Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297. Osobitný zreteľ je v tom, že táto firma má v nájme všetky doteraz fungujúce obecné vodovody, a je logické, že i novo vybudovaný vodovod bude mať v nájme a bude ho spravovať. Samotný prenájom tohto obecného majetku podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Čierne. Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kubica, 041/4373 222, 0915277596 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam zverejnený na úradnej tabuli 17. 9. 2012