pdf oznam 1.časť
pdf oznam 2.časť

Oznam zverejnený na úradnej tabuli dňa 28.11.2011