pdfRozhodnutie

Obec Čierne uverejňuje zoznam kandidátov podľa § 16 ods. 2 a § 21 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. zoznam kandidátov na voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

pdfInformácia o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

pdfZoznam kandidátov na poslancov Žilinského samosprávneho kraja

pdfZoznam kandidátov na predsedu Žilinského samosprávneho kraja