Vo štvrtok 31.12. 2009  o 22.00 hod.  sa vyše sto čierňanov stretlo pri Kostole sv. Petra a Pavla v Čiernom na vyšnom konci , aby spoločne s priateľmi z Českej a Poľskej republiky  privítali Nový rok na Trojmedzí.

Sample ImageBiskupský úrad v Žiline v spolupráci s obcou Čierne usporiadal historické slávenie sv. omše na Trojmedzí dňa 22.08.2009 o 10:00 hod. za účasti biskupov diecéz Žilinskej, Bielsko- Źywieckiej a Ostravsko- Opavskej. Eucharistia sa slávila za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja...

Sample ImageTranshraničný, jazykovo – turistický tábor pre mladých
ISTEBNA /PL / 2. 7. - 11. 7. 2009
Po skončení školského roka sa konal Medzinárodný detský tábor. Žiaci z ČR, PL, a SR sa 2.7. 2009 stretli v Poľsku – v Istebnej. Deti spoznávali čaro tejto krajiny. 

iooo034.jpgDňa 14.07.2007 sa na ,,Trojmedzí" konalo slávnostné otvorenie lávky (mosta) a mobiliáru. Lávku prestrihnutím pásky odomkli Vójt Gminy Istebna Danuta Rabin, predseda Združenia obcí Jablunkovska,  starosta Jablunkova Petr Sagitarius a starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola. Ten potom chlebom, soľou a dobrou slivovicou privítal všetkých, ktorí prešli po lávke na Slovensko. VITAJTE NA TROJMEDZÍ!

Vo štvrtok 31. mája 2007 v lokalite Trojmedzie na slovensko - poľsko - českej hranici odovzdal konateľ fi Stavospol spol. s.r.o. Turzovka Ing. Miroslav Súhrada a stavbyvedúci Ing. Juraj Baláž a Pavol Kulla starostovi obce Čierne Ing. Pavlovi Gomolovi a wojt gminy Istebna Danute Rabin objekt drevenej lávky, ktorá cez horskú roklinu spojila Slovensko s Poľskom i Českom zároveň. Súčasťou tejto ojedinelej stavby s rozpätím 18 m, realizovanej v náročnom lesnom teréne a pritom vo vysokej stavebno-technickej kvalite, je aj prístupový drevený chodník, prístrešok so sedením a mobiliár.

     Sample Image