Žilinská diecéza, Ostravsko - Opavská diecéza a Bielsko-Źywiecka diecéza v spolupráci s obcou Čierne, Združením obcí Jablunkovska a Gminou Istebna zorganizovali v sobotu 21.augusta 2010 slávenie Eucharistie na Trojmedzí pod patronátom zástupcu Žilinskej diecézy generálneho vikára Mons. Ladislava Stromčeka, biskupa Bielsko...

  „ Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája „aktivita  5: „ Poznaj svojich priateľov  „ v Čiernom  od 8.7. – 14.7. 2010
Počas letných prázdnin  sa konal už VI. ročník Medzinárodného  detského  tábora na Trojmedzí. Žiaci z PL  a SR  sa stretli tentoraz  v Čiernom v ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, kde bolo slávnostné zahájenie tábora starostom obce Čierne Ing. Pavlom Gomolom. Deti sa navzájom spoznávali pri turistických vychádzkach, športových hrách, diskotékach, bláznivej naháňačke, krste táborníka... a rôznych iných táborníckych činnostiach, ktoré boli počas siedmich dní pre ne pripravené. Hneď v prvý deň bola vychádzka  na Trojmedzie, kde sme si opekali párky a o 22.00 hodine sa začal krst správneho táborníka. Cesta   naspäť do školy,  bola  zároveň aj cestou odvahy. Druhý deň patril celodennej vychádzke na Studeničné cez Gírovú.

 Víkendové stretnutie Old skautov na Trojmedzí v dňoch 25.-27. júna 2010 sa v Čiernom uskutočnilo v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika stretnutie Old skautov pod názvom Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája. Aj keď prvý deň počasie trošku neprialo - dobrý skaut nestráca dobrú náladu a optimizmus ani v daždi. 

  Hrčava, Istebná a Čierne - miesta, kde sa zbiehajú hranice troch štátov - Česka, Poľska a Slovenska. V strži koryta potôčika - hlbokej 8 m a širokej 34 m  - sa nachádza bod Trojmedzia a je stredom kružnice opísanej vrcholom rovnoramenného trojuholníka. Vrcholy trojuholníka tvoria 240 cm vysoké žulové monolity. Pri ich stavbe boli do podstavcov dňa 22.6.1995 v kovových obaloch vložené pamätné dokumenty - rôzne listiny, vtedajšie noviny a mince.

Vo štvrtok 31.12. 2009  o 22.00 hod.  sa vyše sto čierňanov stretlo pri Kostole sv. Petra a Pavla v Čiernom na vyšnom konci , aby spoločne s priateľmi z Českej a Poľskej republiky  privítali Nový rok na Trojmedzí.

Sample ImageBiskupský úrad v Žiline v spolupráci s obcou Čierne usporiadal historické slávenie sv. omše na Trojmedzí dňa 22.08.2009 o 10:00 hod. za účasti biskupov diecéz Žilinskej, Bielsko- Źywieckiej a Ostravsko- Opavskej. Eucharistia sa slávila za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja...

Sample ImageTranshraničný, jazykovo – turistický tábor pre mladých
ISTEBNA /PL / 2. 7. - 11. 7. 2009
Po skončení školského roka sa konal Medzinárodný detský tábor. Žiaci z ČR, PL, a SR sa 2.7. 2009 stretli v Poľsku – v Istebnej. Deti spoznávali čaro tejto krajiny. 

iooo034.jpgDňa 14.07.2007 sa na ,,Trojmedzí" konalo slávnostné otvorenie lávky (mosta) a mobiliáru. Lávku prestrihnutím pásky odomkli Vójt Gminy Istebna Danuta Rabin, predseda Združenia obcí Jablunkovska,  starosta Jablunkova Petr Sagitarius a starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola. Ten potom chlebom, soľou a dobrou slivovicou privítal všetkých, ktorí prešli po lávke na Slovensko. VITAJTE NA TROJMEDZÍ!

Vo štvrtok 31. mája 2007 v lokalite Trojmedzie na slovensko - poľsko - českej hranici odovzdal konateľ fi Stavospol spol. s.r.o. Turzovka Ing. Miroslav Súhrada a stavbyvedúci Ing. Juraj Baláž a Pavol Kulla starostovi obce Čierne Ing. Pavlovi Gomolovi a wojt gminy Istebna Danute Rabin objekt drevenej lávky, ktorá cez horskú roklinu spojila Slovensko s Poľskom i Českom zároveň. Súčasťou tejto ojedinelej stavby s rozpätím 18 m, realizovanej v náročnom lesnom teréne a pritom vo vysokej stavebno-technickej kvalite, je aj prístupový drevený chodník, prístrešok so sedením a mobiliár.

     Sample Image