Žilinská diecéza, Ostravsko - Opavská diecéza a Bielsko-Źywiecka diecéza v spolupráci s obcou Čierne, Združením obcí Jablunkovska a Gminou Istebna zorganizovali v sobotu 21.augusta 2010 slávenie Eucharistie na Trojmedzí pod patronátom zástupcu Žilinskej diecézy generálneho vikára Mons. Ladislava Stromčeka, biskupa Bielsko... -  Źywieckej diecézy Mons. Tadeusa Rakoczyho, biskupa Ostravsko – Opavskej diecézy Mons. Františka Václava Lobkowicza. Slávenie Eucharistie na Trojmedzí sa uskutočnilo za účasti stoviek veriacich. Slávenie svätej omše na Trojmedzí hovorí o spolupráci a súdržnosti troch národov. Každá strana česká, poľská a slovenská do prípravy dala svoje úsilie. Táto myšlienka upevnila a spojila tri národy. Po svätej omši nasledoval kultúrny program, ktorého sa zúčastnili súbory z troch krajín ako napr. folklórny súbor Zgrapianie, folklórny súbor Mali Zgrapianie z Poľskej republiky, spevácka skupina Lúč Zaturčianka z Martina, kapela Jetelinka z Poľskej republiky a Kysuckí heligónkari.