Víkendové stretnutie Old skautov na Trojmedzí v dňoch 25.-27. júna 2010 sa v Čiernom uskutočnilo v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika stretnutie Old skautov pod názvom Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája. Aj keď prvý deň počasie trošku neprialo - dobrý skaut nestráca dobrú náladu a optimizmus ani v daždi.  V srdečnom ovzduší na Trojmedzí sa oboznámili s doterajším priateľstvom i s plánmi v budúcnosti. Bohatý program pokračoval v Čiernom večernou prezentáciou kysuckej kultúry v turistickej ubytovni Magistrál.
 Druhý deň už slniečko ožiarilo neopakovateľné zážitky počas obhliadky kamenných gúľ v Milošovej. Navštívili Rínok Michala archanjela v Starej Bystrici s orlojom v Starej Bystrici. Učarilo im prostredie Kysuckého skanzenu vo Vychylovke, previezli sa unikátnou lesnou železničkou s prekrásnou lokomotívou. Večer bol venovaný poľskej ľudovej kultúre.
Stretnutie v Čiernom zavŕšila slávnostná omša v miestnom kostole. Množstvo zaujímavostí a krása Kysúc potešila účastníkov i organizátorov a zasadila do ich pamätí nielen pekné spomienky, ale aj túžbu organizovať takéto podujatia v budúcnosti. Poďakovanie patrí najmä starostovi obce Čierne Ing. P. Gomolovi, starostom okolitých obcí v Poľsku a  skautom. Veríme, že sa i v budúcnosti bude opakovať oživenie spevom i krojmi poľských skautiek so svojimi vedúcimi.