Vo štvrtok 31.12. 2009  o 22.00 hod.  sa vyše sto čierňanov stretlo pri Kostole sv. Petra a Pavla v Čiernom na vyšnom konci , aby spoločne s priateľmi z Českej a Poľskej republiky  privítali Nový rok na Trojmedzí.