Sample ImageBiskupský úrad v Žiline v spolupráci s obcou Čierne usporiadal historické slávenie sv. omše na Trojmedzí dňa 22.08.2009 o 10:00 hod. za účasti biskupov diecéz Žilinskej, Bielsko- Źywieckiej a Ostravsko- Opavskej. Eucharistia sa slávila za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja... pána Juraja Blanára, hajtmana Moravskosliezskeho kraja pána Jaroslava Palasa, maršálka Sliezskeho vojvodstva pána Boguslawa Piotra Śmigielskeho a predstaviteľov miest a  obcí Jablunkovska, Gminy Istebna a Kysúc.