Vo štvrtok 31. mája 2007 v lokalite Trojmedzie na slovensko - poľsko - českej hranici odovzdal konateľ fi Stavospol spol. s.r.o. Turzovka Ing. Miroslav Súhrada a stavbyvedúci Ing. Juraj Baláž a Pavol Kulla starostovi obce Čierne Ing. Pavlovi Gomolovi a wojt gminy Istebna Danute Rabin objekt drevenej lávky, ktorá cez horskú roklinu spojila Slovensko s Poľskom i Českom zároveň. Súčasťou tejto ojedinelej stavby s rozpätím 18 m, realizovanej v náročnom lesnom teréne a pritom vo vysokej stavebno-technickej kvalite, je aj prístupový drevený chodník, prístrešok so sedením a mobiliár.

     Sample Image

 

     Sample Image

     Sample Image

     Sample Image