LávkaObec Čierne a Gmina Istebna na túto veľmi potrebnú stavbu získali právoplatné stavebné povolenia.
Stavba sa bude realizovať 65% na území Gminy Istebna a 35% na území obce Čierne.
 
Na túto stavbu nadväzuje:
-výstavba náučného chodníka v dĺžke 300 m z Trojmedzia na Valy,
- dopojenie cyklocesty Gorilovým potokom na Hrčavu v dĺžke 400 m,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hrčava v dĺžke 3800 m.
 
Stavebné práce na uvedené objekty sa začnú realizovať: 09/2021
ukončenie: 03/2022