trojmedzie tMatička Božia, dnes sme Ti vyznali vďaku, nech šumí o tom celý les a srdce spieva chválu.

Prišli sme opäť, už jubilejne – desiatykrát, prosiť našu nebeskú Matku, Pannu Máriu – Kráľovnú o milosti pre náš ďalší pozemský život. 25. augusta 2018 sa uskutočnilo už tradičné slávenie eucharistie na Trojmedzí - na už obľúbenom mieste stretnutia ľudí dobrej vôle z troch spriatelených krajín Slovenska, Poľska a Česka. Veriaci a pútnici za sprievodu modlitieb a spevov prichádzali z troch strán a pred miestom slávenia sv. omše splynuli v jedno spoločenstvo. Slávnostnú liturgiu pred viac ako tisíckou účastníkov z troch krajín celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, kazateľom bol pomocný biskup Bielsko-Źywieckej diecézy Piotr Greger, Ostravsko-opavskú diecézu zastupoval biskup Mons. František Václav Lobkowicz.

Priamy prenos svätej omše z Trojmedzia: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/165081#216

Spoločne s viacerými kňazmi zo všetkých troch diecéz sa modlili za duchovnú obnovu našich národov a celej Európy. Sv. omšu citlivo a s láskou hudobne sprevádzal Chrámový zbor Gaudium z Rakovej. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia verejného a politického života Žilinského samosprávneho kraja, Sliezskeho vojvodstva, Moravsko-sliezskeho kraja, predstavitelia miest a obcí Kysúc, Gminy Istebna i Jablunkovska. Po skončení liturgie svoje bezprostredné dojmy a pozdravy vyjadrili: Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, Pavol Gomola, starosta obce Čierne, Stanislaw Szwed, štátny tajomník Ministerstva rodiny, práce a sociálnej politiky Poľskej republiky, Henryk Gazurek, wojt Gminy Istebna a Peter Staňo, starosta obce Hrčava. Potom nasledoval pestrý kultúrny program. Trojmedzie nerozdeľuje – Trojmedzie spája. Tento slogan v plnej miere vystihuje zmysel a podstatu nesmierne vzácneho počinu a krásnej myšlienky, ktorú účinne a s entuziazmom vedia organizátori pretaviť v nádherné spoločné stretnutie občanov troch krajín. Úprimné Pán Boh zaplať teda patrí hlavným organizátorom: Žilinskej, Bielsko – Źywieckej a Ostravsko – opavskej diecéze, obci Čierne, Gmine Istebna, obci Hrčava, Združeniu obcí Jablunkovska i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tohto podujatia. Podujatie podporil dotáciou z rozpočtu aj Žilinský samosprávny kraj. Poďakovanie patrí aj Slovenskej televízii STV 2, ktorá priblížila tohtoročné stretnutie svojim divákom v priamom prenose. Ale veľká vďaka patrí predovšetkým vám, ktorí ste prišli pre duchovné posolstvo a posilu do ďalších radostných i strastných dní života. Stretneme sa opäť 24. augusta 2019.