Štrnásty ročník MDT sa tento rok konal v Poľskej republike a tábor organizovala Gmina Istebna.

Základná škola Stanislawa Wyspiańskiego v Koniakówe sa stala domovom na osem dní pre štyridsaťpäť detí a sedem vedúcich z Poľska, Česka a Slovenska (obce Čierne).
Bolo to čarovných osem dní, kde sa deti navzájom spoznávali a zoznamovali, kde poznávali hosťujúcu krajinu, jej zvyky, tradície a jazyk.

 

Prvý deň sa neobišiel bez tradičného „Krstu“ táborníka a zoznamovacích hier.
Veľa krásnych spomienok si odniesli z navštívených miest, ako napríklad Veľká Čantoria, mesto Bielsko-Biała, Westernové mestečko Twinpigs... S tradíciami regiónu sa zoznámili na salaši pri spracovaní ovčej vlny, v tradičnej poľskej chalúpke pri výrobe masla aj pri nácviku ľudového tanca... Medzi topky určite patrila návšteva aquaparku a lanového centra. Nechýbali diskotéky, športové hry či nácviky programu na záverečný galaprogram pre pozvaných hostí. Ten sa konal v sobotu 7. 7. 2018 za účasti predstaviteľov samospráv všetkých troch štátov a riaditeľov českých (Sdružení obcí Jablunkovska), poľských i slovenských základných škôl. V úvode zaznela poľská, česká a slovenská štátna hymna v podaní detí. Nasledovali verše, ľudový a moderný tanec. So vzácnymi hosťami sme sa ako vždy rozlúčili táborovou hymnou. Pre všetkých 45 detí to boli veľmi príjemne strávené dni - aj vďaka pripravenému programu, aj vďaka všetkým vedúcim. Deti nadviazali nové kamarátstva, veľa sa dozvedeli o našich blízkych susedoch a možno aj o sebe.

Ďakujem Gmine Istebna a pani Joanne Kohut za skvelý XIV. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí.

 Iveta Bobulová