DSCN0312Oslavy vstupu do Európskej únie i Sviatok práce už po štrnástykrát oslávili návštevníci i predstavitelia samospráv obcí Čierne, Hrčavy a Gminy Istebna na Trojmedzí.
Všetkým ľudom dobrej vôle z troch štátov sa podarilo na Trojmedzí spoločne vytvoriť miesto s úžasnou atmosférou, kde sa radi spoločne stretávame. Bolo tomu tak aj v utorok 1. mája 2018 v krásny slnečný deň.

Prítomným spoluobčanom sa v úvode prihovorili predstavitelia samospráv: za obec Čierne Pavol Gomola, za obec Hrčava Peter Staňo, za Gminu Istebna Henryk Gazurek.
Pri zdobení a stavaní májky sa v kultúrnom programe návštevníkom predstavili: deti z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, FSk Svrčinka zo Svrčinovca a FSk Ozvena z Čierneho.
Atmosféra pohody, priateľstva a krásy ľudových piesní sa v tento deň niesla po celom Trojmedzí. Niesla sa i v srdciach všetkých návštevníkov, ktorí v tento deň Trojmedzie navštívili.

Májku zdobili: Alica Najdeková, Katarína Mikulová, Adela Najdeková.