obrázo 4 trojmedzie TFV utorok 11. apríla 2017 sa v poľskej Gmine Istebna konalo pracovné rokovanie, ktorého sa zúčastnili za Obec Čierne starosta obce Ing. Pavol Gomola, za Gminu Istebna wojt gminy Hynek Gazurek, zástupca wojta gminy Jozef Polok, pracovníci gminy pre europrojekty Boguslav Juroszek, Wieslaw Legierski a projektanti.

Témou rokovania bol návrh nového mosta na Trojmedzí.

Nový most na Trojmedzí musí spĺňať bezbariérový prístup a harmonicky zapadnúť do stávajúcej prírody. Koncepcia tohto mosta ráta s prepojením troch území - slovensko-poľsko-českého. Je teda trojramenný. Zo slovenskej strany z obce Čierne k nemu chceme dobudovať turistický chodník, ktorý sa napojí na stávajúcu novovybudovanú cestu vedúcu od Železničnej stanice Čierne Vyšný koniec. Zároveň na kopci Valy chceme vybudovať náučný chodník popri zemných valoch zo stredoveku. Návrh nového mostu sa tvoril od 08/2016 a chceme ho v tomto roku zaradiť do grantov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce SR – Poľská republika.