DSC 0344

Len kde je Kristus – tam si ty. Tam je i výzva na city. O pomoc v stálom putovaní. Veď vari nie je púťou ani, ak bez Teba sa pohýna. Bez Prositeľky od Syna.

Prišli sme opäť – už po ôsmykrát – prosiť našu nebeskú Matku, Pannu Máriu – Kráľovnú o milosti pre náš ďalší pozemský život. 20. augusta 2016 sa uskutočnilo už tradičné slávenie eucharistie na Trojmedzí - na už obľúbenom mieste stretnutia ľudí dobrej vôle z troch spriatelených krajín Slovenska, Poľska a Česka. Veriaci a pútnici za sprievodu modlitieb a spevov prichádzali z troch strán a pred miestom slávenia sv. omše splynuli v jedno spoločenstvo.

Slávnostnú liturgiu pred viac ako tisíckou účastníkov z troch krajín celebroval žilinský biskup Tomáš Galis, kazateľom bol biskupský vikár ostravsko-opavskej diecézy Adam Rucki a bielsko-źywiecku diecézu zastupoval biskup Roman Pindel.

Spoločne s viacerými kňazmi zo všetkých troch diecéz sa modlili za pokoj a jednotu vo svete i za požehnanie pre naše národy. Zaujala aj veľmi výstižne, ľudovo, s platnosťou na súčasnosť, homília biskupského vikára, ktorý nás pozval na 9 vyučovacích hodín s našou nebeskou Matkou – Pannou Máriou. A práve Panna Mária- Kráľovná je symbolom tohto slávenia. Sv. omšu citlivo a s láskou hudobne sprevádzal Spevácky zbor Makabi z Krásna nad Kysucou. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia verejného a politického života Sliezskeho vojvodstva, Moravsko-sliezskeho a Žilinského kraja, predstavitelia miest a obcí Kysúc, Jablunkovska i Gminy Istebna. Po skončení liturgie nasledoval pestrý kultúrny program.

Trojmedzie nerozdeľuje – Trojmedzie spája. Tento slogan v plnej miere vystihuje zmysel a podstatu nesmierne vzácneho počinu a krásnej myšlienky, ktorú účinne a s entuziazmom vedia organizátori pretaviť v nádherné spoločné stretnutie občanov troch krajín. Úprimné Pán Boh zaplať teda patrí hlavným organizátorom: Žilinskej, Bielsko – Źywieckej a Ostravsko – opavskej diecéze, obci Čierne, Gmine Istebna, Združeniu obcí Jablunkovska i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tohto podujatia. Podujatie podporil Žilinský samosprávny kraj. Poďakovanie patrí aj TV LUX, ktorá priblížila tohtoročné stretnutie svojim divákom v priamom prenose. Ale veľká vďaka patrí predovšetkým vám, ktorí ste prišli pre duchovné posolstvo a posilu do ďalších radostných i strastných dní života.