Čierňania na táboreZa tónov národných hymien sa slovenské, české a poľské družstvá nastupujú pred zvedavé publikum. To ich víta nadšeným potleskom.

Po národných hymnách a predstavení jednotlivých skupín nasleduje vystúpenie mládežníkov, spoločná hymna a príhovory zúčastnených z jednotlivých krajín. Situácia nápadne pripomínajúca medzinárodné športové podujatie nebola síce rovno letnou olympiádou, ale svojím charakterom napĺňala podobné posolstvo. Tak ako sa športovci z celého sveta stretávajú pod piatimi kruhmi, aby v duchu fair play bojovali za svoju krajinu, ale najmä za samotný šport, tak sa už po dvanásty raz stretli deti z Čierneho, poľskej Istebnej a českého Združenia obcí Jablunkovska na Medzinárodnom detskom tábore na Trojmedzí. Aby sa naučili spájať, nie rozdeľovať. Tento rok sa tábor konal v českej obci Vendryně. Program na záver, ktorý si deti pripravili pre zástupcov jednotlivých škôl a obcí, napovedal o celkovom ladení predchádzajúcich dní. Týždeň strávilo vyše štyridsaťpäť detí z krajín, ktoré spája hraničný bod na Trojmedzí, naozaj aktívne. V duchu športového roku 2016 a najmä blížiacich sa olympijských hier absolvovali táborníci nejeden zápas, preteky, či zápolenie. Okrem všadeprítomného športu zažili aj tradičný krst táborníka, výlety na Studeničné či na Trojmedzie a množstvo ďalších akcií.

Podľa slov vedúcich bol tento ročník špeciálny najmä silným prepojením jednotlivých národností. Ak v dnešnom svete nejeden človek lipne na silnom vytýčení hraníc okolo seba, medzi „deťmi z Trojmedzia“ to neplatilo ani náhodou. Slovenská vedúca Izabela Bobulová vydvihuje práve tento aspekt: „Prvýkrát sa stalo, že sa až tak veľmi pomiešali. Iste tomu pomohlo aj to, že Češky mali izbu spolu so Slovenkami. Veľmi ale Slováci a Česi komunikovali aj s Poliakmi, čo po minulé roky nebolo zvykom. Viacerí Česi však žijú v dvojjazyčných obciach, s poľštinou sa stretávajú v škole, takže keď bolo treba, pomáhali s prekladom. Aj hry boli vymýšľané takým spôsobom, aby nesúperili štáty navzájom, ale aby sa jednotlivé skupinky viac preplietli a navzájom si vybudovali vzťahy.“ Z detí bolo v závere tábora cítiť spokojnosť, prekypovali zážitkami a novými priateľstvami. Pochvaľovali si všetko, od dobrého jedla, cez zaujímavý program až po veľkú medzinárodnú partiu. A medzinárodná partia stojí aj za skvelou atmosférou tohto projektu. Partia vedúcich, ktorí svoje vzájomné vzťahy budujú, obrusujú a skrášľujú už niekoľko rokov. Charakter tých vzťahov možno neraz cítiť aj bez veľkých slov a gest. Deti majú na to radar, ak je niekde vzájomná blízkosť a úcta, dokážu ju vycítiť a prijať za svoju. To sa rok čo rok deje aj v tábore na Trojmedzí. Tábore, ktorý nechce rozdeľovať, ale spájať.

Dominika Mariňáková

Vedúci za SR: Izabela Bobulová, Miroslav Mihalda

Organizačné zabezpečenie: Iveta Bobulová