iooo043.jpgDňa 20. septembra 2014 sa v našej obci uskutočnil XV. ročník turistického pochodu cez tri štáty Európy a stretnutia turistov na Trojmedzí. Toto stretnutie sa konalo v rámci projektu: „Poznávame krásy spriatelených obcí Čierne - Vendryně" (kód projektu: Z 2241052004201).
Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu

regionálneho rozvoja a je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.
Tento krásny turistický pochod sa koná v našej obci každoročne, pričom tento rok to bol jeho jubilejný XV. ročník. Organizátorom tohto turistického podujatia je predovšetkým miestny turistický klub Aha Čierne v spolupráci s obcou Čierne. Trasa turistického pochodu viedla cez tri štáty Európy. Vychádzalo sa zo slovenskej obce Čierne, pokračovalo sa cez českú obec Hrčava k Trojmedziu. Od Trojmedzia trasa viedla do poľskej obce Jaworzynka a z nej sa pokračovalo naspäť do obce Čierne k nedávno postavenému a otvorenému turistickému prístrešku, ktorý bol vybudovaný taktiež v rámci tohto projektu a bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov ERDF. Turistického pochodu sa zúčastnili turisti z našej obce Čierne, z okolitých obcí a miest a z partnerskej obce Vendryně. Cestou sa k nám popridávali ďalší a ďalší nadšení turisti, ktorý mali v rámci tohto krásneho pochodu možnosť spoznať a pokochať sa nádhernou prírodou týchto troch krajín. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tiež miestnemu turistickému klubu AHA za spoluorganizáciu tohto stretnutia.