iooo022.jpg5. ročník turistického stretnutia na Trojmedzí

Za účasti starostov samospráv Obce Čierne, Hrčava a Jaworzynka sa stretli občania troch štátov, aby spoločne privítali Nový rok 2014. Obec Čierne počas roka organizuje viacero medzinárodných stretnutí s cieľom rozvíjať dobré susedské vzťahy.
Silvester na Trojmedzí je jedným z nich. Tolerancia, vzájomná úcta a priateľstvo sú hodnoty, ktoré tu na hraniciach troch štátov ľudia spoločne vyznávajú. Slávnostnú atmosféru každoročne umocňuje vatra, ktorú pripravujú členovia a priatelia Turistického klubu AHA Čierne. Pekný ohňostroj a gratulácie sú súčasťou každoročného vítania nového roku. Zábava v dobrej nálade pokračuje až do svitania.