Všetkých spoluobčanov srdečne pozývame na ,,Silvester na Trojmedzí"
Spoločný odchod bude v pondelok 31. 12. 2012 z Vyšného konca od Kostola sv. Petra a Pavla o 22.30 hod.