VIII. Medzinárodný detský tábor na Trojmedzí - Istebna 2012 Poľská republika od 2. 7. – 9. 7. 2012
 „ Łącząc nasze siły – zdobędziemy więcej – Istebna 2012 ” „ Spojením našich síl – dosiahneme viac – Istebna 2012 “

V roku 2012 sa uskutoční už VIII. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí. Tento rok tábor organizuje gmina Istebna a tábor sa uskutoční na gymnáziu Jana Pavla II. v Istebnej od 2. – 9. 7. 2012.
Zo ZŠ Čierne - ústredie sa tábora zúčastní 8 detí a zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec 7 detí. Výber detí z ročníkov 6. – 9. zabezpečuje vedenie zákl. škôl podľa vlastného uváženia / za účasť v zberových, športových súťažiach, olympiádach, ... prospech, správanie – má to byť za odmenu, pretože účastník si platí iba poistenie a dopravu /.

Program VIII. Medzinárodného detského tábora – Istebna 2012
príchod: 2. 7. 2012 / pondelok /
11:30 – príchod na gymnázium Jana Pawla II. v Istebnej, ubytovanie, oficiálne privítanie a otvorenie VIII. Medzinárodného detského tábora,
13:00 - obed
- vzájomné spoznávanie
- krst táborníka
- výroba plagátov
- založenie kroniky tábora
- hry a športové súťaže
- vedomostné a jazykové súťaže
- návšteva galérie na Szancach
- tanečné popoludnie
- diskotéky
- vychádzky po okolí, na Baraniu horu, Prezidentský zámok
- zábavné atrakcie
- opekačka
- spoločné pečenie chleba
- autobusový výlet do Krakowa / hora Źar /
- kultúrny program pre pozvaných hostí na ukončenie tábora
odchod: 9.7. 2012 / pondelok /, balenie, upratovanie, končíme raňajkami a odchod o 10:00 hod.

Každý účastník tábora musí mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz. Poistenie si každý zabezpečí sám. Prepravu do Istebnej a späť budú účastníci tábora hradiť spoločne. Vedúce tábora: Ingrid Knapová, Monika Franeková Organizačné zabezpečenie: Iveta Bobulová
Bližšie informácie: Iveta Bobulová, kul. pracovník Príspevkovej organizácie TES Čierne, tel.: 041/43 73 183 mobil: 0908 838 346