trPríspevková organizácia TES Čierne, zberová spoločnosť oznamuje občanom obce Čierne, že najbližší zber (13-14.4.2021) triedeného odpadu bude sčítanie odovzdaných vriec. Preto žiadame občanov, aby každé odovzdané naplnené vrece bolo riadne označené číslom domu. Vrecia, ktoré nie sú označené sa nedajú priradiť k evidencii o množstve vyzbieraného separovaného odpadu pre konkrétnu adresu. Ďakujeme.
Viac informácií na telefónnom čísle 0905182928 - Peter Putyra, Príspevková organizácia TES Čierne.

psKalendár vývozu triedeného odpadu pre rok 2021

pdfTrieďme odpad - plagát