Otváracie hodiny na zbernom dvore V OBCI ČIERNE platné od 01.08.2019:
Streda : 14:00 do 17:00 hod.
Piatok : 14:00 do 17:00 hod.
Sobota: 09:00 do 17:00 hod.
Obedňajšia prestávka v sobotu: 11:30 do 12:00 hod.

Na zbernom dvore sa umiestňujú predovšetkým tieto druhy odpadov:
- kovové odpady
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- opotrebované pneumatiky
- sklo
- šatstvo a textílie
- autobatérie
- objemný odpad z domácností ( rôzne skrine, postele, válendy, stoly, stoličky a iné.)

Ukladanie uvedeného odpadu je určené len pre fyzické osoby – občanov obce Čierne, nie pre podnikateľské subjekty. Zakazuje sa ukladať separované komodity do kontajnerov a smetných nádob.