Upozorňujeme občanov, aby do veľkoobjemových kontajnerov nehádzali hrubý odpad (ako napr. postele, práčky, a pod.). Na tento odpad je určený zberný dvor.

Ďakujeme za pochopenie.