pdfPracovný list 2020                                                          

pdfDodatok č. 2 K Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 4/2010 prevádzkový poriadok pre pohrebiská a Dom smútku