Príspevková organizácia TES Čierne ponúka na predaj:

- plastové smetné nádoby  120 litrovú – v sume 27,- €  s DPH 
- plastové smetné nádoby  240 litrovú – v sume 37,- €  s DPH 

- plechové smetné nádoby 110 litrovú – v sume 30,- €  s DPH