Príspevková organizácia TES Čierne ponúka na predaj popolnice
110 l plechová    30 €
120 l plastová     30 €
240 l plastová     42 €

Kontakt.: 041/43 73 119