Príspevková organizácia TES Čierne
023 13 Čierne 189 
Telefón: 041 4373 119, 0905 182 928
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Identifikačné číslo: 37902423
Dátum zriadenia: 01.05.2003
Trvanie organizácie: na čas neurčitý
Vymedzenie zákl. účelu: organizácia sa zriaďuje predovšetkým na plnenie verejnoprospešnej činnosti obce

 

Štatutárny orgán Príspevkovej organizácie TES Čierne: Ing. Jozef Kubica, kontakt: 0915 277 596

Poverený riadením Príspevkovej organizácie TES Čierne: Peter Putyra, kontakt: 0905 182 928

Zamestnanci príspevkovej organizácie:

- účtovníčka: Beáta Stašová, kontakt: 041/ 43 73 119
- knihovníčka, kultúrna pracovníčka, hlásenie v obecnom rozhlase: Iveta Bobulová, kontakt: 041/ 43 73 183, 0908 838 346
- zamestnanci : Milan Gomola, Pavol Laš, Pavol Putyra, Pavol Unzeitig, Pavol Gíč, Miroslav Cyprich


pdfŽivnostenský list

pdfVýpis z uznesenia OZ č. 7/2012 zo dňa 11. decembra 2012

pdfVýpis zo živnostenského registra 

pdfZriaďovacia listina

Predmet činnosti:
-         zber a odvoz  komunálneho odpadu
-         pohrebné a cintorínske služby
-         prevádzka a údržba verejného osvetlenia
-         prevádzkovanie obecnej knižnice
-         poriadanie kultúrnych podujatí
-         letná a zimná údržba miestnych komunikácií
-         vedenie obecnej kroniky
-         správa obecného rozhlasu
-         správa na úseku vodného hospodárstva
-         úsek správy a údržby verejných priestranstiev a dodržiavanie trhového
          poriadku
-         dbať nad dodržiavaním čistoty obce
-         opravy a údržba budov v správe obce
-         maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
-         zámočníctvo a zváračské práce
-         stolárstvo
-         murárstvo, tesárstvo, klampiarstvo
-         vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
-         elektroinštalatérstvo
-         pohostinská činnosť
-         maliarske a natieračské práce
-         uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
-         výkon činnosti stavebného dozoru
-         verejné obstarávanie
-         výkopové a demolačné práce


 
 Právne postavenie organizácie:

               Je to právnická osoba, ktorá svoje príjmy z predmetu činnosti bude používať predovšetkým na financovanie vlastnej činnosti. V prípade nedostatku zdrojov sa jej poskytne z rozpočtu obce príspevok. Organizácia vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov.

               Príspevková organizácia je zradená v zmysle ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 303/95 z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnkov.