pdfZberný dvor - informácie

Upozorňujeme občanov, aby do veľkoobjemových kontajnerov nehádzali hrubý odpad (ako napr. postele, práčky, a pod.). Na tento odpad je určený zberný dvor.

Ďakujeme za pochopenie.

pdfPracovný list

pdfCenový výmer č. 1/2020                                                         

pdfDodatok č. 2 K Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 4/2010 prevádzkový poriadok pre pohrebiská a Dom smútku

Príspevková organizácia TES Čierne ponúka na predaj

plastové nádoby 120 l - 22,80 €
plastové nádoby 240 l - 34,80 €

Uvedené ceny sú bez DPH.