starostová fotka       Ing. Pavol Gomola

        strojný inžinier

        Telefón: 041/43 73 236, 43 73 222

 

 

 

  

 

Ž I V O T O P I S

Ukončené vzdelanie:

 • stredná všeobecno-vzdelávacia škola – Čadca 1970 - 1973
 • vysoká škola dopravná - Žilina, fakulta, strojnícko-elektrotechnická 1973 - 1978

  Súčasné zamestanie: starosta obce Čierne 7. 12. 2002

  Predošlé zamestnania:

  Rôzne riadiace a vedúce funkcie na významných investičných stavbách v ČR a SR.
 • Výstavba veľkostrojov pre povrchové bane – severočeský a západočeský región
 • Výstavba nových technologických celkov pre chemický priemysel – Slovnaft Bratislava
 • Chemické závody Litvínov
 • Modernizácia technologických zariadení pre hutnícky priemysel – Vítkovícke železiarne, Nová Huť Ostrava, Třinecké železiarne, Železiarne Podbrezová, Valcovne Chomutov
 • Výstavba nových zváracích a lakovacích liniek pre automobilový priemysel – Volkswagen,  Bratislava
 • Modernizácia papierenských strojov – SCP, Ružomberok
 • Výstavba paroplynovej elektrárne – Siemens, Bratislava
 • Výstavba veľkých obchodných centier, Praha
 • Výstavba vodnej elektrárne a plavebných komôr – Vodné dielo Gabčíkovo


Záľuby:
história, príroda, investičná výstavba

pdfVolebný program