III. ročník in memory of  Jána Konôpku
Dňa 21. marca 2010 sa v obci konal tradičný XXIII. ročník ,,Jozefovského behu“. Začiatok behu bol od 10:00 hod. od štadiónu ŠK Čierne. Tento beh bol dostupný všetkým vekovým kategóriám. Bežalo sa nie náročným terénom po dedine. Jozefovský beh si získal veľa priaznivcov a prilákal k nám mnohých skvelých bežcov. 

 II. ročník stolnotenisového turnaja In memoriam Ladislava Hlúška  sa uskutočnil 28.12.2009 o 9.00 hod. v telocvični ZŠ Čierne Vyšný koniec.
Športového podujatia sa zúčastnilo 29 hráčov. Všetci prezentovaní hráči boli rozdelení do kategórií :  žiaci, ženy, muži.

Kategória žiaci :     13 účastníkov
Kategória  ženy :      5 účastníčok
Kategória muži :    12  účastníkov