Obec Čierne – Obecný úrad 023 13 Čierne č. 189, Príspevková organizácia TES Čierne, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci pripravila pri príležitosti dňa boja proti drogovej závislosti a nedovolenému obchodu s drogami pre druhý stupeň oboch základných škôl v Čiernom podujatie pod názvom: „ Radšej sa hrať ako drogy brať “.
Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 23. júna 2011. Pre žiakov 5., 6., a 7. ročníkov bola v doobedňajších hodinách pripravená na ihrisku ŠK Čierne prehliadka psovodov. Išlo o ukážky z oddelenia služobnej kynológie PZ SR- Čadca pánom Barčákom, p. Králikom a p. Majákom. Okrem toho boli pre deti pripravené zábavné, športové a štafetové súťaže, kreslenie kriedou na asfalt. V ten istý deň sa pre žiakov 8. a 9. ročníkov oboch základných škôl v sále kul. domu v Čiernom o 10:00 hod. konala beseda s náčelníkom mestskej polície v Čadci mjr. Mgr. Františkom Linetom spojená s premietnutím filmu s protidrogovou tematikou. Podujatia boli spojené s turistickou vychádzkou žiakov druhého stupňa oboch škôl po okolí Čierneho. Priebežne prebiehala výtvarná súťaž na tému: „ Radšej sa hrať ako drogy brať “. Zo všetkých prác bola nainštalovaná výstava v sále kul. domu v Čiernom a porotou potom vybraných 20 najlepších prác, ktoré boli odmenené vecnou odmenou. Diskotéka v sále kul. domu v Čiernom o 17: 00 hod. spojená s výstavou výtvarných prác, ich vyhodnotením a odovzdávaním vecných odmien, kultúrnym programom – kde vystúpili domáce mažoretky TINA, Hip - hopová tanečná skupina členov klubu MP z Čadce bolo vyvrcholením tohto vydareného, poučného a zaujímavého podujatia. Víťazi v štafetových súťažiach po ročníkoch: Beh s krabicou v ruke: 1. miesto 5.A – ZŠ Čierne - ústredie 2. miesto 5.A – ZŠ s MŠ Čierne VK 3. miesto 5.B – ZŠ s MŠ Čierne VK 4. Beh s plastovými fľašami naplnených vodou: 1. miesto 6.B – ZŠ s MŠ Čierne VK 2. miesto 6. A – ZŠ s MŠ Čierne VK 3. miesto 6.A – ZŠ Čierne - ústredie Beh s dvoma kužeľmi: 1. miesto 7.A – ZŠ s MŠ Čierne VK 2. miesto 7.A – ZŠ Čierne - ústredie Netradičná súťaž v skoku z miesta s kufrom v ruke: 1. miesto Miroslav Tatarka 2. miesto Martin Koričár 3. miesto Tomáš Kuriak Víťazi v kreslení kriedou na asfalt: Rastislav Kruták, Mário Cyprich, kolektív detí 7. A triedy zo ZŠ s MŠ Čierne VK. Všetky deti získali po sladkej odmene. Ocenení vo výtvarnej súťaži na tému: „ Radšej sa hrať ako drogy brať “: Ján Vyšlan, Alžbeta Kucbelová, Veronika Rybáriková, Mária Krutáková, Lukáš Cyprich, Petra Kuriaková, Rastislav Kruták, Mária Matysová, Eliška Fonšová, Richard Kubica, Kristína Kužmová, Alžbeta Čamborová, Adriana Grochalová, Magdaléna Krenželová, Karin Širancová, Adam Vyšlan, Alžbeta Bobulová, Nikola Gelačáková, Lucia Kubicová, Monika Gregušová, Soňa Strýčková. Ďakujem aj porotcom, ktorí hodnotili výtvarné práce: Veronika Mariňáková, Zuzana Gazdaricová, Anna Pagáčová, Peter Najdek, Marcela Voreková, Kristína Pagáčová, Dana Mojáková. Poďakovanie patrí aj všetkým organizátorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia.
Iveta Bobulová, prac Prísp. org. TES Čierne