III. ročník in memory of  Jána Konôpku
Dňa 21. marca 2010 sa v obci konal tradičný XXIII. ročník ,,Jozefovského behu“. Začiatok behu bol od 10:00 hod. od štadiónu ŠK Čierne. Tento beh bol dostupný všetkým vekovým kategóriám. Bežalo sa nie náročným terénom po dedine. Jozefovský beh si získal veľa priaznivcov a prilákal k nám mnohých skvelých bežcov.  Za štrnásť kategórií sa na štarte postavilo spolu 105 pretekárov. Okrem slovenských bežcov tu boli aj bežci z Poľskej a Českej republiky. Organizátormi boli  ŠK Čierne a OÚ.  Komisia kultúry, výchovy mládeže, športu a soc. vecí taktiež prispela svojou obetavou prácou. Ostáva veriť, že krásny beh bude aj v ďalších rokoch písať mnohé pekné stránky svojej histórie.
 
Všetkým za účasť ďakujeme!

Výsledky Jozefovského behu nájdete tu >>