II. ročník stolnotenisového turnaja In memoriam Ladislava Hlúška  sa uskutočnil 28.12.2009 o 9.00 hod. v telocvični ZŠ Čierne Vyšný koniec.
Športového podujatia sa zúčastnilo 29 hráčov. Všetci prezentovaní hráči boli rozdelení do kategórií :  žiaci, ženy, muži.

Kategória žiaci :     13 účastníkov
Kategória  ženy :      5 účastníčok
Kategória muži :    12  účastníkov

Rozdelenie účastníkov podľa miesta bydliska:

Obec Čierne :                        17
Obec Skalité :                        8
Mesto Čadca :                       2   
Mesto Považská Bystrica :       3


Ďakujeme účastníkom z Považskej Bystrice ktorí svojou účasťou  prispeli ku skvalitnenie a prezentácií  Obce Čierne  .

Ing. Pavol Jurčík PhD. .
       Anton Tarnek
       Radoslav  Babušík

Sponzormi podujatia boli :     
Športový klub Čierne - Jozef Čarnecký, Čierne
Technotherm  , s.r.o. - Igor Pastva, Čierne
Pajmi  s.r.o. - Milan Jurga, Čierne
MSE  s.r.o - Jiří  Chadim, Čierne
Elektrik – JK , s.r.o - Jozef Kráľ, Čierne
Unitranz – Tech , s.r.o. - JUDr. Miroslav Kužma, Čierne
Libex , s.r.o. - Ján Benko, Čierne
Ing.Pavol Jurčík  PhD, Považská Bystrica

Výsledky jednotlivých kategórií  :

Žiaci:  
1. miesto Kulla Ladislav, Čierne
2. miesto Časnocha  Tomáš, Skalité
3.miesto Majchrák Milan, Skalité

Ženy: 
1.miesto Krišicová Božena, Čierne
2.miesto Mikulová Nikola, Skalité
3.miesto Jurgová  Katarína, Čierne

Muži:
1.miesto Valárik Ľudovít, Čadca
2.miesto Golis  Ján, Čadca
3.miesto Knap Ladislav, Skalité

V poradí  druhého ročníka  stolnotenisového turnaja  In memoriam Ladislava Hlúška   sa zišlo 30 športových nadšencov  čo je v porovnaní s I. ročníkom  o 19 viac.

Záverom by som chcel ešte raz poďakovať všetkým sponzorom a organizátorom podujatia.   

Za organizáciu patrí poďakovanie aj Mgr . Ladislavovi Knapovi – riaditeľovi ZŠ Čierne Vyšný koniec.

Pevne verím, že aj  III. ročník turnaja In memoriam Ladislava Hlúška sa stretne s rovnakým potešením u účastníkov ako bol tento .  

Organizátor turnaja :

L.Knap
M. Hlúšek  

Čierne  12.1.2010

Plagát podujatia tu >>
Prezenčná listina tu >>