Dňa 27.06.2011 sa konal v obci Čierne 
,, Pamätný zápis uvítania novorodeniatok do života". Uvítanie zahájil p. starosta Ing. Pavol Gomola svojim príhovorom. Zápis moderovali zástupca starostu p. Janko Ďurica a poslankyňa OZ p. Mgr. Danka Oravcová. Uvítanie bolo sprevádzané vystúpením dievčat zo ZŠ Čierne - Ústredie pod vedením p. Pagáčovej. Každá mamička bola obdarovaná kvietkom.
Pre novorodeniatka boli pripravené pamätné kazety.
Uvítania sa zúčastnili tieto detičky:
1. Padyšáková Nela
2. Padyšaková Nina
3. Pohančeníková Dominika
4. Kubička Jakub
5. Štefánik Sebastián
6. Nekoranec Tomáš
7. Časnochová Kristína
8. Špila Samuel
9. Špiláková Rebeka
10. Kullová Katarína
11. Najdeková Viola
12. Pajonková Liliana
13. Brandis Zlatica
14. Časnocha Andrej
15. Jašurková Mária
16. Grochal Patrik
17. Grochalová Karolína
18. Vyrobíková Simona
19. Urbánek Tomáš
20. Krellová Lenka
21. Krišicová Tamara
22. Jašurková Lucia
23. Kubalíková Veronika