pdf Výsledky volieb do orgánov ŽSK.pdf

pdf Špeciálne hlasovanie.pdf

 

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej komisie, keďže zapisovateľ ako zamestnanec obce nemusí byť stále prítomný priamo vo svojej kancelárii (napr. v prípade čerpania dovolenky, ...). Posledný deň lehoty doručenia kandidátnych listín je utorok 30. august 2022 v čase od 7.00 h. - 24.00 h.

Zapisovateľ MKV pre komunálne voľby:

Mgr. Martina Švancárová

Tel.: 041/32 17 206, Mobil: +421 917 902 906