V uplynulom roku v rámci projektu s názvom Šance - Valy, spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev  sa uskutočnilo niekoľko aktivít o ktorých chceme touto formou poinformovať čitateľov týždenníka Kysuce. Nositeľom tohto projektu bolo Združenie obcí, Mikroregión Kysucký triangel, ktorého členovia sú obce Svrčinovec, Čierne a Skalité. Samotný projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a to z fondu mikroprojektov. Partnerom v tomto projekte bolo Těšínske múzeum v Českom Těšíně.
Dňa 25. januára tohto roku sa v Čadci uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej boli prezentované výsledky hlavných aktivít projektu.

Mikroregión Kysucký triangel v rámci schváleného projektu ,,Šance - Valy, spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev" začal realizovať záchranný archeologický výskum reduty na Valoch. V rámci tohto projektu pracovníci Archeologického ústavu SAV Nitra vykonávajú:

  •   zameranie reduty
  •   sondážny výskum
  •   systematický prieskum reduty
  •   vypracujú podrobnú dokumentáciu zistených archeologických a geologikých súvislostí


pdfOpevňovacie prvky a výstavba pevností.pdf5.32 MB
pdfVeľké šance - hlavná pevnosť obrany priesmyku.pdf5.19 MB