Obce a mestá nemajú dostatok finančných prostriedkov na prípravu nových území na výstavbu rodinných domov. Finančne náročné je hlavne zavedenie príslušnej infraštruktúry do týchto nových území. Naša obec je od roku 2010 členom Sekcie Združenia miest a obcí Slovenska - komisia výstavby, hospodárstva a energetiky. Chceme, aby ministerstvo výstavby vyčlenilo finančné prostriedky ako pomoc na riešenie infraštruktúry pri výstavbe rodinných domov. Ak chceme, aby sa nové ulice, osady tvorili estetický pekné, tak je nutné, aby predovšetkým občania súhlasili s daným zámerom. Na výstavbu rodinných domov chceme pripraviť nové územia. V tejto súvislosti je nutné vykúpiť pozemky, sceliť ich a urobiť zastavovací plán budúcej výstavby. Vzniknú tak stavebné parcely, do ktorých sa zavedú nové cesty. Do týchto ciest a umiestnia všetky inžinierske siete - voda, NN napätie, potrubie na povrchovú vodu, potrubie na splaškovú kanalizáciu, plyn. Nové územia obec pripraví v osade Brehy a v osade U Moravcov a následne v lokalite pod betonárkou. K tomuto zámeru pozveme občanov, vlastníkov pozemkov a predstavíme im zastavovacie plány na výstavbu v daných lokalitách. Nie každý musí súhlasiť s daným zámerom, ale vždy sa dá dohodnúť. Konkrétny pozemok, ak ho daný občan nechce predať, sa dá zmeniť na iný pozemok v rovnakej rozlohe a v rovnakej kvalite. Naša dedinka je veľmi pekná, žijú tu pracovití ľudia. Chceme, aby sa ďalej rozvíjala. Pre mladú generáciu, ktorá si chce postaviť rodinný domček, je potrebné takéto územie pripraviť.