etapa 10 t.f. 2Obec Čierne a Gmina Istebna spoločne implementujú projekt „Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité, etapa 2, kód projektu: PLSK.02.01.00-24-0013/16. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.